Aktualności Miasto Polecane

Alarm w Małopolsce. Kod pomarańczowy. Smog znów się wystraszy?

Z powodu długotrwałych przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Nic z tego nie wynika, ale fajnie brzmi.

II stopień zagrożenia ma charakter informacyjno-ostrzegawczy. Z pewnością przyda się, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o smogu (ciekawe, czy dużo takich osób w Krakowie).

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia wprowadzono III stopień zagrożenia, kod czerwony. Ten poziom alarmu daje władzom województwa dodatkowe uprawnienia. Mogą nakazać ograniczenie ruchu drogowego lub produkcji przemysłowej. Wtedy z tych uprawnień nie skorzystano, nie zrobiono nic, a jednak smog się… przestraszył i na 10 dni uciekł z Krakowa.

Dzisiaj już są widoczne pierwsze efekty ogłoszenia alarmu. Stan powietrza jest odrobinę lepszy niż wczoraj o tej porze, ale na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia norm. O godzinie 6:00 najwięcej przy al. Krasińskiego – 237 ug/m3 PM10 (474% normy), najmniej na Kurdwanowie – 142 ug/m3 PM10 (284% normy).

No dobra, umieśćmy więc ten komunikat informacyjno-ostrzegawczy:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

(wm)

fot. 612gr via Foter.com

W piątek, ziew, komunikacja znów darmowa dla kierowców