Aktualności Miasto

Nie bądź lama, wymień piec. Jutro ostatni dzień na złożenie wniosku

Wtorek to ostatni dzień przyjmowania wniosków o rozliczenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Do tej pory w ramach tego programu zlikwidowano w Krakowie blisko 10 tysięcy pieców węglowych.

Dotychczas podawane dane były rozbieżne. Radny Łukasz Wantuch złożył do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego interpelację z prośbą o podanie, jaka jest rozbieżność między liczbą złożonych wniosków, a faktyczną liczbą zlikwidowanych pieców.

Teraz radny otrzymał odpowiedź.

Podejrzewa, że są w niej błędy, gdyż liczba zlikwidowanych palenisk jest wyższa od liczby złożonych wniosków.

fot. Fragment odpowiedzi Prezydenta na interpelację Łukasza Wantucha

– Coś tu jest nie tak. Skłoniło mnie to do napisania drugiej interpelacji na ten temat – informuje Wantuch i pyta prezydenta, skąd te rozbieżności. Na odpowiedź na tę interpelację jeszcze oczekuje.

Zakładając jednak, że dane są poprawne, do tej pory w Krakowie zlikwidowano 9743 palenisk. W tym roku dotacja spadła ze 100% do 80%. Początkowo liczba wniosków była zatrważająco niska (w połowie roku wynosiła około 1000), ale teraz widać, że ten rok będzie rekordowo dobry. 

Warto dołączyć się do tej akcji, a dziś i jutro jest na to ostatnia szansa.

Urząd Miasta Krakowa podjął decyzję o wydłużeniu czasu pracy punktu informacyjno-doradczego mieszczącego się przy al. Powstania Warszawskiego 10.

9 i 10 października punkt ten otwarty będzie w godzinach 7.30-20.00. Poza wyznaczonym terminem punkt obsługuje mieszkańców między 7.30 a 18.00.

Dokumenty można składać także:

  • na os. Zgody 2, pok. 7 w godz. 7.30 do 15.30;
  • w Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącym się w Galerii Bronowice w godz. 10.00-18.00;
  • w Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącym się w Galerii Bonarka w godz. 10.00-18.00;
  • we wszystkich pozostałych Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Dokumenty można także przesyłać pocztą na adres Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków. Za termin złożenia rozliczenia uważa się datę stempla pocztowego.

UMK przypomina, że wnioski rozliczeniowe należy złożyć do 10 października tego roku. Niezłożenie dokumentów rozliczeniowych lub złożenie ich po wyznaczonym terminie, będzie skutkować odmową wypłaty dotacji.

(wm)

fot. dennis via Foter.com