Lifestyle

Czytanie ze zrozumieniem – książki i ćwiczenia dla dzieci

Twoje dziecko nie rozumie czytanego tekstu? Ma kłopoty z prawidłową interpretacją wiersza lub opowiadania? Być może potrzebuje wsparcia w nauce czytania ze zrozumieniem.

Czytanie to jedno z pierwszych umiejętności, jakie musi opanować dziecko na progu edukacji. Rozpoznawanie liter, składanie ich w wyrazy i zdania, płynne czytanie – to wszystko powinno być opanowane już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Kolejne dwa lata to trening nabytej technicznej umiejętności czytania oraz nauka czytania ze zrozumieniem. Program edukacji w szkole podstawowej zakłada, że dziecko idące do czwartej klasy ma tę umiejętność opanowaną.

Czytanie ze zrozumieniem wydaje się czynnością tak oczywistą, że często nie jest brana pod uwagę w przypadku ogólnych problemów dziecka z nauką. Tymczasem brak tej umiejętności skutkuje obniżonymi ocenami także z przedmiotów, które wydawałoby się, mają mało wspólnego z czytaniem. Dziecko mające problem z rozumieniem czytanego tekstu źle interpretuje polecenia zawarte w podręcznikach i w efekcie źle wykonuje poszczególne ćwiczenia i zadania. Błędy popełniane przez dziecko nie są efektem źle opanowanego materiału, ale właśnie niezrozumieniem polecenia.

Czytanie ze zrozumieniem niewiele ma wspólnego z samą techniką czytania. Większą uwagę trzeba zwrócić na koncentrację dziecka na tekście, a także na to, czy rozumie poszczególne wyrazy. Dlatego warto zachęcać młodsze dzieci do czytania na głos i sprawdzania za pomocą pytań pomocniczych, czy na pewno rozumieją czytany tekst. Często okazuje się, że dzieci rozumieją „na wyczucie”, o co chodzi w tekście, ale nie potrafią wytłumaczyć trudniejszych wyrazów. Stąd biorą się nieodpowiedzenia i przekłamania.

To, co rodzice mogą i powinni robić, to zachęcać dzieci do samodzielnego czytania niekoniecznie na głos (ciche czytanie pomaga w lepszym rozumieniu tekstu) i rozmawiać z nim o czytanym tekście. Warto pytać dziecko nie tylko, o czym był tekst, ale też czego się z niego dowiedziało, jakie ma zdanie na dany temat itp.

Wsparciem nauki czytania ze zrozumieniem mogą być książki i gry edukacyjne przybliżające tę umiejętność. Książki najczęściej zawierają tekst i pytania pomocnicze do niego. Warto zachęcać dziecko, by na zadane pytania odpowiadało pełnymi zdaniami. Odpowiedzi typu „tak” lub „nie”, to dla rodziców i nauczycieli sygnał, że dziecko nie do końca rozumie lub wcale nie rozumie czytanego tekstu. Gry edukacyjne dla najmłodszych najczęściej mają formę zabaw obrazkowych. Zachęcają do samodzielnego układania historii, mogą też polegać na ułożeniu obrazków w odpowiedniej kolejności tak, by cała historia była spójna i logiczna. Duży wybór książek i gier edukacyjnych wspomagających naukę czytania ze zrozumieniem można znaleźć w księgarni internetowej www.eduksiegarnia.pl.

/artykuł sponsorowany/