Miasto

Gimnazjaliści MPK także będą jeździli za darmo

To już pewne! Rada miasta podjęła uchwałę, że gimnazjaliści nie będą płacili za przejazdy autobusami i tramwajami.

“Zgodnie ze zmianą przyjętą przez krakowskich radnych 13 września w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską przysługiwać będzie także uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w innych szkołach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w okresie roku szkolnego, czyli od 1 września do 30 czerwca” – podaje magistrat.

Podstawą będzie ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Z wyliczeń UMK wynika, że w związku z objęciem gimnazjalistów uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych wielkość utraconych środków budżetowych w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie ok. 2,9 mln zł.

 inf. prasowa
zdjęcie tytułowe / fot. MPK