Miasto

Jak idzie realizowanie budżetu obywatelskiego?

Są już efekty tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zrealizowano kilkanaście z kilkudziesięciu projektów zgłoszonych w 2014 roku przez mieszkańców. Pozostałe zadania będą wykonywane w przyszłym roku. Wśród wykonanych do tej pory zadań przeważają te związane z infrastrukturą miejską.

Zrealizowano projekt Kwitnące Plany, polegający na rewitalizacji Plant Dietlowskich oraz zabiegach pielęgnacyjnych drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta. Zasadzone zostały różaneczniki i jaśminowce, ustawiono więcej kwietników. Wartość zadania wyniosła 21 tys. zł.

Zrealizowano też projekt mieszkańców pod nazwą „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Dzięki temu powstało przejście dla pieszych na wysokości ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go punktowo skierowanymi lampami z białym światłem LED. Wartość zadania to 6 tys. zł.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, za kwotę 4,8 tys. zł uporządkowano także brzegi rzeki Białucha. Dzięki temu bulwary nabrały charakteru rekreacyjno-wypoczynkowego.

Zrealizowano również słup ogłoszeniowy dla mieszkańców dzielnicy II, umiejscowiony w okolicy Urzędu Pocztowego nr 49 przy al. Pokoju 33. Instalacja pozwala na umieszczenie ogłoszeń przez instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytucje mieszkańców dzielnicy. Wartość to 3,5 tys. zł.

Z kolei w dzielnicy II dokończono aranżację skwerku przy studni: za 2,6 tys. zł wybudowano niskie ogrodzenie i zrewitalizowano zieleń przy końcu ul. J. Bitschana, obok bloku przy ul. Dobrego Pasterza 100.

Wśród tegorocznych, zrealizowanych już projektów nasadzono też zieleń (bluszcz pięciolistkowy) przy ekranach akustycznych wzdłuż ul. Bobrzyńskiego. Wartość zadania to 3,9 tys. zł. Natomiast za cenę 2,8 tys. zł przeprowadzono też rewitalizację zielonych skwerów przy bloku Krasickiego 17.

W tym roku udało się też zamontować progi wyspowe na ul. Myśliwskiej w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Myśliwskiej 64. Takie rozwiązanie (wartość 12 tys. zł) podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci chodzących do tej placówki.

Wykonano też pobocze asfaltowe o szerokości 1,5 metra na odcinku 80 metrów ul. Darwina i Lubockiej. Wartość zadania to 12 tys. zł. Za to przy skrzyżowaniu ulic Orłowskiego i Łuczanowickiej zamontowano lustro drogowe. Wartość zadania to 6,5 tys. zł.

– Jeszcze w tym roku, do połowy grudnia, w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego zamontowane zostaną też sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych (wartość 76 tys. zł). Dodatkowo, za łączną kwotę 10 tys. zł Miasto zakupi i zamontuje dodatkowe stojaki rowerowe w miejscach wskazanych przez mieszkańców, a także w ramach projektu „Rowerowe stojaki alejkowe” m.in. przy Alejach Grottgera oraz na obu placach zabaw oraz na terenie siłowni pod gołym niebem oraz na placu zabaw przy ul. Kmiecej – zapewnia Jan Machowski z krakowskiego magistratu.

Rafał Galus