Miasto

Kolejne piece węglowe do likwidacji. Ile zostało? Magistrat: Wszystko idzie zgodnie z planem

W 2017 r. w Krakowie zlikwidowano blisko 6,2 tys. źródeł niskiej emisji, a do końca roku ta liczba może sięgnąć 8 tys. “Wówczas powinno pozostać ok. 8 tys. czynnych palenisk opalanych paliwami stałymi” – podaje magistrat. 

Do 10 października przyjęto do wypłaty wnioski rozliczeniowe, na podstawie których w Krakowie w 2017 roku zlikwidowanych zostało blisko 6200 źródeł niskiej emisji.

Magistrat wylicza, że na podstawie tych danych można założyć, iż na terenie Krakowa pozostaje jeszcze ok. 10 tys. czynnych palenisk węglowych.

“Jeżeli wszystkie inwestycje, na które udzielono dotacji zostaną zrealizowane, szacuje się, że w 2017 roku, w ramach i poza PONE, zlikwidowanych zostanie ok. 8 tys. palenisk węglowych, co w efekcie spowoduje, że na koniec tego roku w Krakowie powinno pozostać ok. 8 tys. czynnych palenisk opalanych paliwami stałymi – wszystko idzie zatem zgodnie z prognozami i założeniami UMK” – podaje magistrat.

W 2015 r. wyliczono, że w Krakowie jest 23 854 pieców, kotłów i kominków opalanych paliwami stałymi. Tego rok zlikwidowano ich 1318 palenisk, a rok później w ramach PONE zlikwidowano 4242 paleniska. Ponadto w tych latach 2015-2016 poza programem PONE zlikwidowano ok. 2300 palenisk.

dn

zdjęcie tytułowe / fot. Marcin Warszawski / SMMK