Biznes

Kraków Airport w XI rankingu odpowiedzialnych firm

W XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm działania Kraków Airport zostały zakwalifikowane na poziomie kryształowym. Krakowskie lotnisko to jedyne lotnisko w Polsce, które znalazło się w Rankingu.

Odpowiedzialny biznes to szansa na usprawnienie działalności firmy.  W tym roku zostały zmienione kryteria rankingu, oprócz tzw. fundamentów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ostatecznej ocenie ważne były odpowiedzialne relacje, zrównoważony rozwój oraz aspekt, na który krakowskie lotnisko kładzie duży nacisk tj. odpowiedzialne innowacje.

– Po udanym ubiegłorocznym debiucie na Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych, stanowiącej niejako preludium do rankingu, w tym roku Kraków Airport znalazł się już w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Przed nami jeszcze dużo pracy, niemniej jednak cieszy, że nasza działalność  została oceniona jako „dojrzała”. Tym bardziej motywuje to do dalszych kroków, ponieważ społeczna odpowiedzialność firmy, odpowiedzialne innowacje są częścią strategii biznesowej lotniska. – powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

W marcu br. Kraków Airport znalazł się również wśród 180 firm, których praktyki z zakresu CSR zostały ujęte w 15. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W Raporcie została wyróżniona rekordowa liczba, aż siedmiu praktyk z obszarów: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej; praktyki z zakresu pracy oraz zagadnienia konsumenckie.

(ip)

fot. Kraków Airport