Aktualności Miasto

Oto najbardziej komfortowe osiedle w Krakowie. Zgarnęło prestiżową nagrodę

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka została nagrodzona w konkursie „Perła Krakowa” w kategorii „Komfort życia – udogodnienia dla mieszkańców”. Osiedle zostało wyróżnione za staranne i przyjazne zagospodarowanie osiedla Złocieniowa 38, 38A i 38B.

Na osiedlu stworzono strefy aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych. Jury konkursu spodobało się zagospodarowanie osiedla z myślą o mieszkańcach, a także szczegółowe rozplanowanie zieleni.

– Kraków rozwija się jak nigdy dotąd. To ważne, aby projekty realizowane były w sposób spójny, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, przyjazny dla środowiska oraz dobrze zorganizowany z przestrzenią publiczną i architekturą – mówiła Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, Elżbieta Koterba, podczas rozdania nagród w konkursie „Perła Krakowa – Miasto dla obywateli” zorganizowanym przez Krakowską Grupę Multimedialną KGM.

Rozdanie nagród poprzedził panel dyskusyjny o tematyce „Miasto dla obywateli – urbanistyczna przyszłość Krakowa”. Uczestnicy zastanawiali się m.in. nad tym, co może stać się punktem zapalnym w ekologicznym rozwoju miasta. Niektórzy stawiali na zagospodarowanie terenów zielonych – np. Bagrów czy Zakrzówka, inni na drobniejsze, systematycznie realizowane projekty.

– Nagroda w każdej z kategorii stanowi ważny miernik jakości inwestycji, natomiast sam konkurs to istotny sygnał dla deweloperów, że ich starania na rzecz rozwoju miasta są dostrzegane i doceniane – mówiła prowadząca galę Dominika Łukawska.

W kategorii „Smart City – innowacje i technologie” kapituła uznała, że w Krakowie nie są jeszcze w pełni realizowane idee Smart City i nie przyznano nagrody, wierząc jednak, że w kolejnych latach laureat w tej kategorii również zostanie wyłoniony.

Doskonałe wpisanie nowoczesnej bryły budynku w kontekst urbanistyczny Zabłocia, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań jak np. kino letnie na dachu budynku Zabłocie Concept House (Grupa Arkada) zostało nagrodzone w kategorii „Współczesna architektura – harmonia z otoczeniem”.

W kategorii „Ekologia – czyste powietrze i rozwiązania obniżające smog” zwyciężyła inwestycja Osiedle Ozon dewelopera Megapolis, dzięki wprowadzeniu gatunków roślin o naturalnej skłonności do wyłapywania pyłów i zanieczyszczeń oraz zaprojektowaniu przestrzeni wspólnych służących do tworzenia i podtrzymywania relacji sąsiedzkich.

W kategorii „Zielony Kraków – park dla mieszkańców, otwarcie na zieleń i jakość nasadzeń” oraz nagrodę GRAND PRIX i tytuł Mieszkaniowej Perły Krakowa 2017 trafił do dewelopera Lokum Deweloper za inwestycję Lokum Siesta, dzięki otwarciu inwestycji na zieleń miejską i rozwiązaniom architektonicznym pozwalającym mieszkańcom na korzystanie z uroków rzeki Wilgi.

(wm, inf. prasowa)

fot. perlakrakowa.pl