Aktualności Polityka

Sejmik Małopolski. Zmiany w prawie wyborczym wytną w pień małe ugrupowania polityczne

Do wyborów samorządowych zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego pozostał rok. Zmiany w prawie wyborczym zaskoczyły wszystkich, a wpływ na lokalną politykę będzie ogromny. Sprawdziliśmy, jakie zmiany pociągną za sobą nowe zasady wprowadzane przez PiS.

PiS wprowadziło w nowym prawie wyborczym jedną zasadniczą zmianę. Zmianę która zgodnie z wprowadzaną od dawna koncepcją polityczną Jarosława Kaczyńskiego zmierza do stworzenia systemu dwupartyjnego w polskiej polityce nawet szczebla samorządowego. Zmian ta polega na zmniejszeniu liczby radnych wybieranych w okręgach do minimum trzech tworząc obligatoryjnie trzymandatowy okręg wyborczy w takiej jednostce samorządu niezależnie od jego szczebla.

Ta, na pierwszy rzut oka błaha, zmiana, w znacznym stopniu zdeterminuje najbliższe wybory samorządowe. Tym bardziej, że zmieni się także sposób tworzenia okręgów wyborczych – uprawnienie to będzie kompetencją komisarza wyborczego, a nie jak to jest obecnie – Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zmiany są pewne. Wynikają one z dwóch czynników. Po pierwsze, z podziału podziału miasta Krakowa na dwa okręgi wyborcze. Po drugie – z powodu dużo ważniejszego tj. wyłączenia powiatu krakowskiego z obecnego okręgu wyborczego gdyż ze względu na liczbę mieszkańców stanie się on okręgiem samodzielnym.

Szczególnie ta druga zmiana pociąga za sobą kolejne przetasowanie w powiatach na bazie których tworzy się geopolitykę wyborczą województwa.

W oparciu o nowelizację ustawy i zawarte w niej prerogatywy stworzyliśmy model przyszłych okręgów wyborczych do samorządu województwa uwzględniając ilość mieszkańców w poszczególnych powiatach oraz więzi kulturowe i społeczne pomiędzy nimi.

 • Okręg pierwszy będą tworzyć powiaty chrzanowski, olkuski, miechowski. Wybierzemy w nim trzech radnych.
 • Okręg drugi będzie tworzył powiat krakowski z trzema wybieranymi radnymi.
 • Miasto Kraków zostanie podzielone na dwa 4-mandatowe okręgi wyborcze – trzeci i czwarty.
 • Kolejnym piątym okręgiem wyborczym będą powiaty oświęcimski i wadowicki z czterema radnymi.
 • Szósty okręg utworzą powiaty suski, myślenicki i wielicki z czterema radnymi.
 • Kolejny siódmy okręg to powiaty tatrzański, nowotarski i limanowski z pięcioma radnymi.
 • Ósmy okręg utworzą powiaty proszowicki, bocheński i brzeski, gdzie wybierzemy trzech radnych.
 • W skład 9 okręgu wejdzie miasto Tarnów, powiat tarnowski i dąbrowski z czterema wybieranymi radnymi.
 • I całość zamknie okręg 10 w skład którego wejdą miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki gorlicki, gdzie wybierzemy pięciu radnych.

Na podstawie nowego modelu podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze stworzyliśmy symulację podziału mandatów na poszczególne partie polityczne w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego w oparciu o wyniki wyborcze w poszczególnych powiatach z ostatnich wyborów parlamentarnych.

 • W okręgu pierwszym PiS zdobyłby 2 a PO 1 mandat.
 • W okręg drugi PiS zdobyłby 2 a PO 1 mandat.
 • Miasto Kraków w okręgu pierwszym (Stare Miasto) PO uzyskałaby 2, PiS zdobyłby 1 mandat, Nowoczesna 1; w okręgu drugim (Nowa Huta) PiS zdobyłby dwa mandaty, a PO dwa.
 • W kolejnym piątym okręgu wyborczym PiS uzyskałby trzy mandaty, PO jeden.
 • W szósty okręgu PiS uzyskałby trzy mandaty, PO jeden.
 • W kolejnym siódmy, okręgu PiS maiłaby 4 mandaty, PO 1.
 • Ósmy okręg to 2 mandaty dla PiSu i jeden dla PO.
 • W dziewiątym okręgu PiS uzyskałby 3 mandaty PO jeden.
 • I w okręgu 10 PiS uzyskałby 4 mandaty PO jeden.

Jak widać takie ukształtowanie okręgów do głosowania promuje duże partie lub bloki polityczne, ale nie daje zwycięstwa w wyborach, bo nawet połączenie wszystkich partii politycznych na jednej liście wyborczej (PO/PSL/Nowoczesna/SLD/inne lokalne – z wyjątkiem Kukiz15) w małych okręgach nie gwarantuje sukcesu wyborczego. Niewielki dzielnik ogranicza bowiem podział mandatów dla mniejszych ugrupowań ale zapewnia dużo lepszy wynik dla partii opozycyjnych.

Tak kształtowały by się wyniki wyborów gdyby kontra PiS powstała jedna duża lista obecnych partii i ruchów opozycyjnych.

 • W okręgu pierwszym PiS zdobyłby dwa, a opozycja 1 mandat.
 • W okręgu drugim PiS zdobyłby dwa, a opozycja 1 mandat.
 • Miasto Kraków w okręgu pierwszym (Stare Miasto) opozycja uzyskałaby 3, PiS zdobyłby1 mandat. W okręgu 2 (Nowa Huta) PiS zdobyłby dwa mandaty i opozycja 2 mandaty.
 • W kolejnym piątym okręgu wyborczym PiS uzyskałby 2 mandaty, opozycja 2
 • Szósty okręg to dwa mandaty dla PiS, dwa dla opozycji.
 • W kolejnym siódmy okręgu PiS miałby 3 mandaty, opozycja 2.
 • Ósmy okręg to 2 mandaty dla PiSu i jeden dla PO.
 • W dziewiątym okręgu PiS uzyskałby 2 mandaty a opozycja 2.
 • I w okręgu numer 10 PiS uzyskałby 3 mandaty a opozycja 2.

Obecna nowelizacja prawa zupełnie zmieni oblicze polityczne polskiego samorządu. Całkowicie przestaną się liczyć małe komitety bezpartyjne, które nie będą w stanie przekroczyć rzeczywistego bardzo wysokiego bo ok 15 % progu wyborczego.

Kazimierz Krakowski