Polityka

“Zarząd zasłużył na to absolutorium” [wywiad]

– Jeśli są osoby, które o nich wiedzą, to mamy w naszym kraju całą paletę instytucji państwowych, z którymi można się taką wiedzą podzielić. Jeżeli dochodzi do, jak to Pan ujął, „targów” to jest to działanie naganne moralnie i ze wszech miar godne potępienia – mówi nam przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska.

KRKnews: Dziś głosowanie nad absolutorium z wykonania budżetu dla Zarządu Województwa Małopolskiego. Czy zarząd powinien je dostać?

Urszula Nowogórska: Uchwała budżetowa z ubiegłego roku została przyjęta przez sejmik, a zaproponowana przez zarząd województwa. Ujęto tam wiele zadań, w tym szczególnie inwestycji, z których składała się ponad 1/3 naszego budżetu. Te inwestycje widać na każdym kroku, Koleje Małopolskie mają nowe pociągi, rosną obwodnice wielu miejscowości, modernizują się drogi wojewódzkie, szpitale i instytucje kultury. Zarząd Województwa Małopolskiego zadeklarował, że w 2016 roku wykona pewne zadania i z tej deklaracji się wywiązał. Budżet województwa za 2016 rok został wykonany i nie ma faktycznych podstaw, żeby negować ten fakt, a skoro tak, to zarząd powinien również otrzymać absolutorium z jego wykonania i jestem pewna, że tak się dziś stanie.

Jak Pani dziś zagłosuje w sprawie absolutorium?

Z powodów, o których powiedziałam przed momentem, zagłosuję za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego. W 2016 r. przyjęliśmy bardzo odpowiedzialny i zrównoważony budżet, a zapisane w nim zadania zarząd województwa realizował właśnie w taki sposób-odpowiedzialny i zrównoważony. Dlatego uważam, że panowie marszałkowie zasłużyli na to absolutorium.

Są między zarządem a poszczególnymi radnymi targi, czy ci ostatni poprą absolutorium w zamian za coś?

Nie wiem o takich zdarzeniach. Jeśli natomiast są osoby, które o nich wiedzą, to mamy w naszym kraju całą paletę instytucji państwowych, z którymi można się taką wiedzą podzielić. Jeżeli dochodzi do, jak to Pan ujął, „targów” to jest to działanie naganne moralnie i ze wszech miar godne potępienia, zresztą podobnie jak nieinformowanie o tym, przez osoby mające wiedzę na ten temat.

Co w sytuacji, jeśli zarząd nie uzyska absolutorium? Czy Pani formacja jest w stanie wziąć odpowiedzialność za rządzenie województwem?

Moja formacja, Polskie Stronnictwo Ludowe, od kilkunastu lat bierze odpowiedzialność za Małopolskę. To właśnie w tym czasie unowocześniliśmy wyposażenie szpitali i wybudowaliśmy nowe, powstały nowe drogi, czy muzea, których zazdroszczą nam w kraju i za granicą. To są niezaprzeczalne fakty, o których warto mówić, ale też warto dalej kroczyć właśnie tą ścieżką rozwoju, do czego przekonujemy i będziemy przekonywać Małopolan. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, w której zarząd województwa nie uzyskuje absolutorium z wykonania budżetu, to dalsze kroki jasno reguluje prawo. Należy do nich m.in. konieczność przegłosowania przez sejmik odwołania zarządu województwa, a potem ewentualny wybór następnego.

Co należałoby zmienić w sposobie realizacji tegorocznego budżetu, by mogła Pani z czystym sumieniem podnieść rękę za absolutorium w przyszłym roku?

Budżet województwa małopolskiego na 2017 rok jest wyjątkowo wysoki, to przeszło miliard złotych. Takich kwot nie było do wydania nigdy w naszej historii. To wielka szansa, ale też ogromna odpowiedzialność, aby wszystkie zaplanowane inwestycje ruszyły i były wykonane zgodnie z założeniami. Życzyłabym więc sobie i wszystkim Małopolanom, by inwestycje szły zgodnie z planem, no i, by były zrównoważone, bo tak samo jak w Krakowie, tak w Limanowej, Zakopanem, Miechowie, Nowym Sączu czy Gorlicach też jest Małopolska.

Rozmawiał: (kk)

Zdjęcie tytułowe: archiwum Urszuli Nowogórskiej