Miasto

ZIKiT wycofa się ze zmian w strefie parkowania? Możliwa korekta

Ten problem rozgrzewa znaczną część Krakowa. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotowuje się do zmian w strefie parkowania, ale niewykluczone też, że przeprowadzi… zmianę zmiany.

W wyniku reformy ma zostać zlikwidowane około trzech tysięcy miejsc parkingowych, co nie podoba się części mieszkańców miast.

W związku z tym ZIKiT zamierza jeszcze raz przyjrzeć się swoim planom.

“Wychodząc naprzeciw postulatom, wnioskom i sugestiom mieszkańców oraz radnych dzielnicowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przeanalizowaliśmy problemy podnoszone przez krakowian, związane z ograniczeniem liczby miejsc postojowych w centrum Krakowa. Przystępując do wprowadzenia zmian będzie brał pod uwagę cały dotychczasowy proces konsultacji, korzystając z możliwości jakie daje nadzór autorski nad projektem” – informuje ZIKiT.

W ten sposób ZIKiT zamierza – w porozumieniu z mieszkańcami oraz Radami Dzielnic – znaleźć dodatkowe rozwiązania.

– Chcemy, w drodze dialogu już na etapie wdrażania zmian, ponownie przeanalizować możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach lub poprzez kolejne przypadki, gdzie przy dobrym uzasadnieniu możliwe jest pozostawienie dla pieszych mniej niż 2m, ale więcej niż 1,5m, co przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc parkingowych w najbardziej newralgicznych pod tym względem rejonach Krakowa – powiedział Andrzej Mikołajewski, dyrektor ZIKiT.

dn, krakow.pl

Wielka zadyma o miejsca parkingowe! Zapowiada się paraliż Krakowa!