100 milionów na drogi lokalne. Marszałek Kozłowski: to tyle, co przeznaczamy na organizację Igrzysk Europejskich

100 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie rozdzielone pomiędzy samorządy na modernizację lub budowę dróg lokalnych. Urząd Marszałkowski rozpoczął nabór wniosków. Gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatów mogą starać się o 5 mln złotych.

– Chcemy ogłosić kolejny nabór na budowę dróg lokalnych – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Małopolski Witold Kozłowski. – Kwota budżetu na ten projekt to 100 mln. Specjalnie podkreślam – 100 mln, dlatego, że to też mniej więcej równowartość tego – co my zadecydowaliśmy – przekażemy na organizację Igrzysk Europejskich. To chcę podkreślić, aby czuć wymiar tej kwoty – stwierdził marszałek Kozłowski.- mówił podczas konferencji prasowej marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Beneficjenci będą mogli składać wnioski między 2 listopada a 16 grudnia, każde dofinansowanie będzie na wysokości 63 procent wydatków kwalifikowanych, ale wniosek nie będzie mógł przekraczać 5 mln złotych. Wnioski można składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków lub nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 172, (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, lub  (012) 29 90 660 (SEKRETARIAT PROW).

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie