100 milionów złotych na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki

Remont ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki rozpocznie się najwcześniej po zakończeniu Igrzysk Europejskich. Warunkiem jest też zakończenie remontu ulicy Królowej Jadwigi – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  kompletuje wszystkie konieczne dokumenty do ogłoszenia planuje przetargu na roboty budowlane. Powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2023. W zależności od wyniku przetargu przebudowa mogła by się rozpocząć najwcześniej po zakończeniu przebudowy ul Królowej Jadwigi – mówi Krzysztof Wojdowski z ZDMK. Szacowny koszt remontu obydwóch ulic ma wynieść 100 milionów złotych. 

Na tę inwestycję krakowianie czekają od lat. Torowisko na ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej  jest w fatalnym stanie. Zwłaszcza stan ulicy Kościuszki i torowiska jest w opłakanym stanie. Uruchomiono nawet licznik wybrzuszeń szyn na tej ulicy.  Wiceprezydent Andrzej Kulig zapowiedział, iż remont torowiska na ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie rozpocznie się najpóźniej na początku lipca. Prace w pierwszej kolejności będą prowadzone na skrzyżowaniu z Alejami Trzech Wieszczów. W tym miejscu utrudnienia potrwają około czterech miesięcy – Chcemy to skorelować z remontem mostu Dębnickiego, który będzie  remontowany w tym samym czasie – zapowiedział Andrzej Kulig. 

W ramach przebudowy ul. Kościuszki projektuje się przekrój jednojezdniowy dwupasowy z torowiskiem tramwajowym zlokalizowanym w osi jezdni. Po ulicy  samochody mają poruszać się wydzielonymi pasami – Pasy ruchu zaprojektowano o podstawowej szerokości 2,75m i nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż obu krawędzi ulicy projektuje się przebudowę istniejących chodników przyulicznych wraz z zieleńcami i zjazdami oraz budowę zatok postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wylicza Krzysztof Wojdowski z ZDMK. Zakres przebudowy ulicy Kościuszki sięga od skrzyżowania z ulicami Księcia Józefa – Św. Bronisławy i Królowej Jadwigi do skrzyżowania z aleją Krasińskiego i ul. Zwierzyniecką tj na długości ok. 1,1km.

Natomiast w ciągu ul. Zwierzynieckiej zaprojektowano przekrój jednojezdniowy dwu pasowy, gdzie ruch samochodowy odbywać się będzie po torowisku –  Wzdłuż obu krawędzi jezdni projektuje się przebudowę istniejących chodników przyulicznych wraz z zieleńcami i zatokami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą – mówi Krzysztof Wojdowski. Zakres przebudowy ulicy Zwierzynieckiej sięga od skrzyżowania z aleją Krasińskiego i ul. Kościuszki do wysokości budynku Filharmonii Krakowskiej na długości ok. 500 metrów.

W tym samy czasie ma się rozpocząć remont mostu Dębnickiego. Ze względu na duże natężenie ruchu na moście, zasadnicze prace będą się odbywały przy połowicznym zamknięciu ruchu na moście. Andrzej Kulig podkreśla, że to najtrudniejsze miejscem planowanych remontów będzie  skrzyżowania  ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej  z Alejami Trzech Wieszczów. – Most będzie w połowie zamykany na czas remontu. Chcemy to skorelować z remontem obydwu ulic – mówi Andrzej Kulig. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do końca października.

Modernizacja mostu Dębnickiego ma obejmować wymianę nawierzchni, roboty związane z naprawą dylatacji, malowanie barierek i wykonanie prac antykorozyjnych. W zakresie prac wymieniona zostanie izolacja na płycie pomostu, uzupełnione zostaną ubytki betonu. Dodatkowo wymieniona zostanie dylatacja nad przyczółkami obu stron przeprawy. Przed korozją zabezpieczone zostaną balustrady, wymienione słupy oświetleniowe, elementy odwodnienia, a także, kluczowe z punktu widzenia kierowców i pieszych: nawierzchnia jezdni i chodniki po obu stronach. W ramach zadania wykonawca będzie musiał także określić aktualną nośność obiektu oraz przeprowadzić badania materiałów konstrukcji.

Prawie 70 tysięcy samochodów na moście Dębnickim. Konieczny jest remont

(JS)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie