15 tysięcy złotych grzywny za śmierć podczas montażu wentylacji w krakowskiej galerii handlowej

Grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych musi zapłacić współwłaściciel firmy, której pracownik zginął w wypadku przy pracy. Mężczyzna spadł z podnośnika podczas montażu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w jednej z krakowskich galerii handlowych.

Do tragicznego w skutkach wypadku przy pracy doszło w ubiegłym roku. W środę, 13 lipca 2022 roku, Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała komunikat o przyczynach tego wypadku. Sprawą zajmowali się inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Jak podaje PIP, dwaj robotnicy wieszali na ścianie, na wysokości 4 metrów od podłogi, ważący ponad 75 kilogramów klimakonwektor. Ponieważ wystające z muru sztywne kable w grubej, czarnej otulinie przeszkadzały w montażu, jeden z pracowników zbyt mocno wychylił się z podnośnika, po czym runął z całym urządzeniem na betonową posadzkę. Mimo natychmiastowej akcji ratowniczej mężczyzna zmarł w szpitalu. Sekcja zwłok wykazała, że montażysta przystąpił do pracy w stanie po spożyciu alkoholu.

PIP wskazała takie przyczyny tego wypadku:
1.Brak zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wysokości podczas wychylania się poza obrys barierek podnośnika ruchomego – żaden z pracowników nie miał ani szelek, ani linek bezpieczeństwa.
2.Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji), opracowanej dla realizowanych robót na terenie tej konkretnej galerii handlowej w Krakowie, dostosowanej do lokalnych warunków realizowanej inwestycji, w szczególności uwzględniającej stosowanie do prac na wysokości podestu ruchomego oraz określającej sposób zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.
3.Brak oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach montażowych instalacji wentylacji i klimatyzacji, opracowanej dla realizowanych robót, dostosowanej do lokalnych warunków realizowanej inwestycji, w szczególności identyfikującej zagrożenia związane z wykonywaniem ręcznych prac transportowych materiałów budowlanych (klimakonwektora) – niezidentyfikowanie przez pracodawcę zagrożeń występujących podczas wykonywanych prac i tym samym niedoszacowanie ryzyka zawodowego występującego przy ręcznych pracach transportowych wykonywanych na wysokości.
4.Niewłaściwe przygotowanie pracownika do wykonywania prac montażowych, czyli brak szkolenia stanowiskowego na odcinku realizowanych robót oraz niezapoznanie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, opracowanej na potrzeby prac montażowych na terenie galerii, uwzględniającej zagrożenia adekwatne do warunków lokalnych inwestycji.
5.Brak bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem przez pracowników prac szczególnie niebezpiecznych na terenie galerii handlowej.

Inspektor pracy skierował do sądu dwa wnioski o ukaranie wspólników spółki cywilnej (odpowiadających solidarnie za zobowiązania spółki), w których zawarł po 5 zarzutów związanych z nieprzestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku postępowania sądowego jeden ze wspólników został ukarany grzywną w wysokości 15 tysięcy zł, natomiast wobec drugiego wspólnika postępowanie jeszcze się toczy.

(GS)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie