Od 19 do 36 procent krakowskiego smogu pochodzi spoza Krakowa. Dziś ważne głosowanie

Rada Miasta Krakowa zajmie się dziś uchwałą w sprawie możliwości kontroli spalania śmieci w podkrakowskich gminach przez krakowskich strażników miejskich. Radny Łukasz Wantuch omówił projekt uchwały w formie pytań i odpowiedzi.

Oto argumenty, jakie będą wykorzystywane w trakcie dzisiejszej debaty nad uchwałą.

1) „Ile smogu w Krakowie pochodzi z gmin ościennych?” Według danych Krakowskiego Alarmu Smogowego jest to 19 procent w przypadku pyłu zawieszonego PM10, 29 procent w przypadku rakotwórczego benzoalfapirenu i 36 % w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5

2) „Ile procent tego smogu pochodzi ze spalania śmieci i węgla a ile z innych źródeł?” Według danych Polskiego Alarmu Smogowego, jest to 52 procent w przypadku pyłu zawieszonego i 87 % w przypadku benzoalfapirenu.

3) „Kto kontroluje spalanie śmieci w podkrakowskich gminach?” Straże gminne są w 5 z 13 podkrakowskich gmin. W pozostałych 8 spalanie śmieci nie podlega w praktyce kontroli.

4) „Piece może kontrolować Policja.” Komendant wojewódzki małopolskiej Policji wysłał ostatnio informację do policjantów, że Policja nie jest od badania spalania śmieci. I ma rację. Policja jest od łapania bandytów, złodziei i morderstw. Do pozostałych spraw został właśnie powołany specjalny organ w postaci straży gminnej. Każdy policjant, który bada spalanie śmieci to jeden policjant mniej na ulicy

5) „Piece może kontrolować Inspekcja Ochrony Środowiska.” Nie może kontrolować osób fizycznych. W zeszłym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył… 1 mandat!

6) „Każda gmina może powołać własną straż gminą do kontroli pieców.” Może, tylko dlaczego tego nie robi? Dlaczego tylko 5 z 13 podkrakowskich gmin ma straż gminą? Ponieważ jest to niepopularna decyzja i wójt czy burmistrz musi się liczyć z konsekwencjami w postaci przegranych wyborów

7) „Skoro nie chcą straży gminnej, to co da nasza inicjatywa?” Zupełnie inny jest odbiór społeczny komunikatu „powołujemy własną straż gminną” a „wykorzystujemy krakowską straż miejską do kontroli spalania śmieci w celu poprawy jakości powietrza”

8) „Gmina może zlecić kontrolę swoim pracownikom na podstawie art. 379 ustawy o ochronie środowiska.” Może ale też tego nie robi. A nawet jeżeli się zdecyduje, to urzędnik pracuje do 15.30 . Zresztą co jest warta „kontrola sąsiada przez sąsiada”. To są małe społeczności, każdy zna każdego. Dzieci chodzą do tej samej szkoły podstawowej, żony pracują w tej samej firmie itp. Taka kontrola jest niewiarygodna, to musi być osoba z zewnątrz.

9) „Na Śląsku robią kontrole pieców na podstawie porozumienia między gminami.” Tak, ale ostatnio sąd zakwestionował takie rozwiązanie. Jedyny sposób to powołanie wspólnej straży miejskiej.

10) „To będziemy musieli rozwiązać krakowską straż miejską i powołać nową.” Niekoniecznie. Takiej zmiany można też dokonać w drodze przekształcenia, czyli nowelizacji statutu krakowskiej straży miejskiej. Ustawa o straży gminnej mówi : „Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży”. Rada Miasta co pewien czas dokonuje zmian w statucie straży miejskiej. Czy to oznacza, że za każdym razem trzeba podpisywać nową umowę o pracę ze strażnikami?

11) „Trzeba będzie zmienić nazwę straży, pieczątki, szyldy itp.” Po co ? Jakie to ma znaczenie czy na radiowozie jest napisane „Straż Miejska Miasta Krakowa” czy „Straż Miejska Miasta Krakowa i Okolic”? Nie ma znaczenia, czy kot jest biały czy czarny, ważne czy łapie myszy.

12) „Krakowska Straż Miejska jest przeciwna temu pomysłowi.” Zgadza się, gdyż oznacza to dla nich nowe zadanie. Od 1 lipca będą musieli dodatkowo kontrolować jakość węgla a tutaj dostają dodatkowe zadanie. Tylko straż miejska została powołana by służyć interesom mieszkańców Krakowa a nie odwrotnie. Poza tym żeby zatrudnić dodatkowych strażników miejskich musimy podwyższyć ich pensje w 2018 roku, inaczej nie będzie chętnych.

13) „Straż Miejska z Krakowa będzie musiała jeździć do każdej interwencji, nawet do kotka na drzewie.”- A teorii tak. W praktyce „interwencja zostanie podjęta po zakończeniu obecnie trwających czynności”. Od początku będzie ustalone z gminami, że strażnicy są od kontroli pieców. Jeżeli mają robić więcej, to niech gmina zapłaci za to.

14) „Kto będzie płacić za dodatkowych strażników?” Gminy ościenne. Gmina może powiedzieć, że chce zapłacić 50 tysięcy za kontrole, ale my też musimy się zgodzić. Porozumienie to umowa dwustronna. My możemy zażądać 100 tysięcy złotych, jeżeli gmina nie chce się zgodzić, to nie ma porozumienia i kontroli.

15) „Czy takie kontrole poza Krakowem nie wpłyną na zmniejszenie kontroli w Krakowie?” Nie, gdyż będą ich dokonywać dodatkowi funkcjonariusze.

16) „Smog jest sezonowy. Co będą robić strażnicy w lecie?” Zajmować się innymi sprawami z zakresu ochrony środowiska, np. wylewanie szamba do rzeki czy palenie śmieci w ogródku.

17) „Zapytajmy najpierw gminny co o tym sądzą, a później głosujmy w radzie Krakowa.” Tylko co będzie jeżeli np. 6 gmin będzie zainteresowanych a uchwała nie przejdzie w radzie miasta? To wtedy wójtowi i burmistrzowie będą pytać, po co w ogóle zawracamy im głowę, skoro pomysł nie ma nawet poparcia w krakowskiej radzie miasta.

18) „Zamiast uchwały napiszmy list do wójtów podkrakowskich gmin, żeby powołali własne straże gminne.” Możemy, tylko co to da? Czy włodarze tamtych miejscowości nie wiedzą, że mają smog i muszę mieć uchwałę rady miasta Krakowa żeby to zrozumieć?

19) „Zamiast uchwały, należy rozpocząć dyskusję na temat kontroli w gminach ościennych.” Ale właśnie to robimy. To jest uchwała kierunkowa, która zachęca do zwrócenia uwagi na ten problem. Być może w trakcie dyskusji presja społeczna będzie na tyle duża, że wójtowie i burmistrzowie sami powołają straże gminne u siebie.

20) „Ile trwa szkolenie nowych pracowników Straży Miejskiej?” Około 3 miesiące.

21) „Jeżeli ta uchwala nie zostanie przegłosowana, jaka jest alternatywa?” W teorii wiele, w praktyce żadna.

(wm)

Zobacz także