W 2018 roku opłaty za wodę i ścieki bez zmian

Dobre wieści. Łączna cena za 1 m³ dostarczanej wody oraz za 1 m³ odebranych ścieków dla wszystkich odbiorców w Krakowie w 2018 roku wyniesie 10,15 zł. – Tym samym poziom opłat z 2017 roku zostanie utrzymany – poinformował Paweł Senderek, wiceprezes zarządu Wodociągów Krakowskich SA.

Utrzymanie stawek opłat na dotychczasowym poziomie było możliwe dzięki realizacji szerokiego programu inwestycyjnego z udziałem środków UE. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiło zachowanie poziomu nakładów inwestycyjnych wcześniej zaplanowanych, mimo braku wzrostu taryf w 2017 roku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 rok została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom wysokiej jakości usług świadczonych przez MPWiK SA tj. ciągłej dostawy wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odprowadzania i skutecznego oczyszczania ścieków.

Wzrost budżetów domowych (według danych GUS o 120 zł w 2017 roku) przy jednoczesnym „zamrożeniu” taryfy za dostarczanie wody i odbiór ścieków powoduje odczuwalne, mniejsze obciążenie budżetów krakowian. To kwestia bardzo istotna, bo ponad 70 proc. odbiorów wody to gospodarstwa domowe, 9 proc. wody dostarczane jest do gmin ościennych, a niemal 19 proc. wykorzystuje branża usługowa.

Warto zaznaczyć, że średnia cena za wodę i ścieki w dziesięciu największych polskich miastach kształtuje się na poziomie 10,74 złotych, czyli o 59 groszy wyżej niż w Krakowie. W rankingu wysokości taryf 10 największych polskich miast, Kraków plasuje się na 8. pozycji.

(mw, krakow.pl)

fot. Pixabay

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie