244 mln zł na dalszą rozbudowę Kampusu Medycznego UJ CM w Krakowie-Prokocimiu.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Uniwersytet Jagielloński podpisały umowę na finansowanie, w wysokości 244 mln zł, dalszego rozwoju i rozbudowy Kampusu Medycznego UJ CM w Krakowie-Prokocimiu. Cały koszt inwestycji szacowany jest na ponad 490 mln złotych.

Pozyskane fundusze pozwolą sfinalizować budowę nowoczesnego centrum dydaktycznego i badawczo-rozwojowego kształcącego kadry medyczne oraz umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych. Inwestycja , której całkowity koszt szacowany na 490 mln zł, odegra kluczową rolę w modernizacji istniejącego Kampusu Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Obecnie mieszczą się tam 2 szpitale uniwersyteckie, budynki Wydziału Farmaceutycznego, domy studenckie, Biblioteka Medyczna oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej i Studium Sportu. Finansowanie z EBI pozwoli rozbudować kampus i stworzyć wszechstronny, medyczny ośrodek uniwersytecki. 

W maju tego roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przyszły nowy kompleks Kampusu Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jacek Majchrowski i Mateusz Morawiecki zainaugurowali budowę nowego kampusu w Prokocimiu

Plan rozbudowy i modernizacji Kampusu Medycznego w tym etapie obejmuje budowę budynku badawczego A oraz budynku dydaktycznego B. Pierwszy z nich będzie liczył 6 kondygnacji z 2 kondygnacjami podziemnymi o łącznej powierzchni 11 tys. m kw. W części podziemnej ulokowane będą zwierzętarnia, laboratorium obrazowania z PET/MRI, pomieszczenia techniczne i magazyny. Na kondygnacjach nadziemnych będą znajdować się laboratoria tzw. „core” z biobankiem oraz moduły badawcze. Ponadto będzie mieściła się tu siedziba planowanego Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, którego celem jest stworzenie i rozwój interdyscyplinarnego, innowacyjnego ośrodka badawczego do zadań projektowania i testowania nowych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem. Kluczowym elementem przyszłej jednostki będzie infrastruktura badawcza w formie zintegrowanego zespołu laboratoriów centralnych, stanowiąca podstawowy komponent badawczy powstającego Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim.

W drugim budynku o powierzchni ponad 23 tys. m kw. znajdować będą się laboratoria studenckie, sale praktycznej nauki, sale średniej i niskiej wierności, sale do zajęć z symulacji medycznej, sale rozszerzonej rzeczywistości, sale wykładowe i seminaryjne oraz pomieszczenia administracyjne dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Będzie on połączony z budynkiem A nadziemnym 4-kondygnacyjnym łącznikiem, który pomieści 16 sal dydaktycznych.

Nowo wybudowane budynki, wraz z już zmodernizowanymi, będą miejscem pracy dla około 1,5 tys. nauczycieli akademickich, ok. 1 tys. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz miejscem nauki dla ok. 5,5 tys. studentów.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie