30 wakatów. Krakowska Straż miejska szuka funkcjonariuszy

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta  w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Jakie są wymagania: 

1. Wymagania formalne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 21 rok życia,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • -wykształcenie średnie,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione    
 • przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,
 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość topografii Krakowa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • odporność na stres.

3. Zakres obowiązków:

 • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,
 • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa 
 •  miejscowego. 
   

4. Warunki pracy i płacy:

 • praca patrolowa w terenie,
 • trzy zmiany,
 • 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,
 • przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • wynagrodzenie zasadnicze 3 300 zł brutto (w trakcie trzymiesięcznego szkolenia  podstawowego), 3 600 zł brutto (po ukończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu),
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,
 • premia regulaminowa (po ukończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu),
 • system nagród uznaniowych,
 • dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu).

6.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikacje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków
oraz w formie elektronicznej na adres: kadry@strazmiejska.krakow.p w terminie od dnia
9 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.

 

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie