31 stulatków z Krakowa pobiera świadczenia honorowe z ZUS

Musisz przeczytać

Osobom, które skończyły sto lat przysługuje comiesięczne tzw. świadczenie honorowe. W Małopolsce ZUS wypłaca 145 takich wyjątkowych świadczeń. Od marca 2022 r. wynosi ono 4 944,79 zł brutto. w Krakowie takim świadczeniem objętych jest 31 osób – mówi  Anna Szaniawska , regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego

 Emeryci lub renciści, którzy mogą poszczycić się 100-letnim życiem, mogą liczyć na uzyskiwanie dodatkowych pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznego. Tym osobom przysługuje dodatek honorowy do emerytury. Nie posiada on jednorazowego charakteru. Przysługuje on nieustannie od miesiąca, w którym przypadają setne urodziny aż do końca życia. Świadczenie wypłacane jest nie tylko dotychczasowym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie otrzymywali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Im także przysługuje świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie stu lat.

 – Najwięcej świadczeń honorowych w regionie wypłaca oddział ZUS w Nowym Sączu i jest ich 51. Na drugim miejscu natomiast jest ZUS w Chrzanowie z 33 świadczeniami honorowymi. Krakowski oddział wypłaca 31 takich świadczeń, a tarnowski – 30. Wśród małopolskich stulatków są trzy osoby, które ukończyły 106 lat – wylicza  Anna Szaniawska

 – Senior nie musi składać żadnych wniosków do ZUS, jest to bowiem specjalne, tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści 'z urzędu’, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat – informuje ZUS

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej, którą używa się do obliczania emerytur i rent. Jest ona ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 4 944,79 zł brutto. Dodatek za 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie podlega waloryzacji, co sprawia, że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadczenia honorowego.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaca świadczenie honorowe. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie wypłaty realizowane są również przez KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

 

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca