500 plus. Znamy terminy wypłat w styczniu

Urząd Miasta Krakowa opublikował styczniowy harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i wychowawczych. Wypłaty 500 plus rozpoczną się 19 stycznia 2021.

Oto harmonogram wypłat wszystkich świadczeń w miesiącu styczniu 2021 roku, realizowany przez Urząd Miasta Krakowa:

  RODZAJ ŚWIADCZENIANAZWISKAWG LITER ALFABETU  FORMA WYPŁATY  DATA REALIZACJI
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczeCały zakres alfabetuPunkt kasowy w placówkach banku PKO B.P18.01.2021 – 04.02.2021  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze  A -KPrzelewy na rachunki bankowe  15-18.01.2021
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze  L-ŻPrzelewy na rachunki bankowe  18.- 19.01.2021
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze  A-KPrzekazy pocztowe  Od 18.01.2021
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze  L-ŻPrzekazy pocztowe  Od 19.01.2021
Świadczenia wychowawczeA-KPunkt kasowy w placówkach banku PKO B.P20.01.2021 – 08.02.2021  
Świadczenia wychowawczeL-RPunkt kasowy w placówkach banku PKO B.P22.01.2021 – 10.02.2021  
Świadczenia wychowawczeS-ŻPunkt kasowy w placówkach banku PKO B.P25.01.2021 – 11.02.2021  
  Świadczenia wychowawcze  A – DPrzelewy na rachunki bankowe  19-20.01.2021
  Świadczenia wychowawcze  E – JPrzelewy na rachunki bankowe  20-21.01.2021
  Świadczenia wychowawcze  K – ŁPrzelewy na rachunki bankowe  21-22.01.2021
  Świadczenia wychowawcze  M – PPrzelewy na rachunki bankowe  22-25.01.2021
  Świadczenia wychowawcze     R – ŚPrzelewy na rachunki bankowe  25-26.01.2021
  Świadczenia wychowawcze     T – ŻPrzelewy na rachunki bankowe  26-27.01.2021

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie