6 mln złotych dla Małopolan

Małopolska stawia na budżet obywatelski. Zarząd województwa przyjął harmonogram budżetu, który jest pierwszym w Polsce, wprowadzonym na tak dużą skalę. Mieszkańcy będą mogli rozdysponować w sumie 6 mln złotych. Zwycięskie projekty poznamy w lipcu.

Władze województwa poskreślają, że przekazując kwotę aż 6 mln złotych, chcą umacniać społeczeństwo obywatelskiej i jednocześnie pozwolić mieszkańcom naszego regionu na włączenie się w tworzenie otoczenia i współdecydowania o przeznaczeniu pieniędzy pochodzących z budżetu województwa małopolskiego.

W składaniu projektów budżetu obywatelskiego – podobnie, jak w przypadku budżetów miejskich i dzielnicowych, będą mogli brać udział wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Na składanie wniosków mieszkańcy będą mieli czas od 15 kwietnia do 6 maja. Samo głosowanie nad zgłoszonymi projektami odbędzie się pomiędzy 18 czerwca a 6 lipca, zwycięskie projekty poznamy pod koniec miesiąca.

Projekty, które będą zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną podzielone na dwie kategorii: projekty powiatowe, które będą kosztować od 50 do 100 tys. złotych, projekty subregionalne, których koszt będzie mieścił się pomiędzy 100 a 300 tys. złotych – pod warunkiem, że projekt będzie przewidywał inwestycję, z której skorzystają mieszkańcy co najmniej dwóch powiatów.

Urzędnicy chcą zachęcić do udziału w budżecie obywatelskim jak największą liczbę mieszkańców – celem jest 100 tys. osób.

(pt)

fot. Jan Lorek

Najnowsze

Co w Krakowie