650 rodzin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z dopłat do niani

Od 1500 zł do nawet 2100 zł dopłaty do opiekunki dla dziecka – na taką pomoc co miesiąc będą mogli liczyć rodzice, którzy zakwalifikują się do projektu Małopolska Niania 2.0. Już wiadomo, że projekt będzie realizowany ze sporym rozmachem – obejmie w sumie 650 rodzin, a pula dofinansowania to prawie 19 mln zł.

Wraz z końcem wakacji, zakończyła się realizacja projektu Małopolska Niania 1.0. Jak ocenia marszałek Jacek Krupa – zadanie realizowane jako pilotaż okazało się pełnym sukcesem.

Marszałek Jacek Krupa: „Kiedy ponad rok temu uruchomiliśmy Małopolską Nianię, po raz kolejny udowodniliśmy, że w Małopolsce mamy odwagę testować zupełnie nowatorskie rozwiązania”

– Kiedy ponad rok temu uruchomiliśmy Małopolską Nianię, po raz kolejny udowodniliśmy, że w Małopolsce mamy odwagę testować zupełnie nowatorskie rozwiązania. Pilotaż cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza, że rodzice potrzebują i oczekują takiej formy wsparcia – mówił marszałek województwa Jacek Krupa.

Udało się pomóc rodzicom i bezrobotnym
Efekty Małopolskiej Niani 1.0 podsumowuje szczegółowo wicemarszałek Wojciech Kozak. Jak podkreślił – największym sukcesem projektu jest to, że trafił dokładnie tam, gdzie pomoc była potrzebna – czyli do rodziców z gmin, w których nie ma żłobków czy klubów malucha albo dostęp do nich jest znacznie utrudniony, np. przez ograniczoną liczbę miejsc.

– Przygotowując się do uruchomienia pilotażu Małopolskiej Niani dokładnie sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja z dostępem do opieki nad dziećmi do lat 3. Okazało się, że w części gmin to ogromny problem, z którym niestety niewiele się robi. Z drugiej strony w badaniu opinii rodzice z Małopolski jednoznacznie wskazali, że najlepszą formą opieki nad ich dzieckiem byłaby niania – na którą niestety ze względu na domowe finanse, nie mogą sobie pozwolić. Postanowiliśmy rozwiązać oba problemy, uruchamiając pierwszy w kraju program dopłat do niani – zauważył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Jak wynika z danych ROPS w Krakowie, w Małopolsce opieką w żłobkach lub klubach dziecięcych jest obecnie objęte zaledwie 9 proc. dzieci. Co więcej – dostęp do tej formy opieki jest mocno zróżnicowany. W mieście to nawet 17 proc. dzieci, na wsi – znikome 1,8 proc.

Finalnie Małopolska Niania 1.0 objęła 91 rodzin z 23 gmin. Każda z nich otrzymywała przez średnio 10 miesięcy konkretną finansową pomoc – czyli 1500 zł, z czego 1000 zł pochodziło z budżetu Województwa Małopolskiego, a 500 zł – od gminy, w której dana rodzina mieszka. Wypłata ostatnich świadczeń zakończyła się w sierpniu 2018. W sumie pula wsparcia pilotażu to ponad 1,3 mln zł.

Wicemarszałek Wojciech Kozak odwiedził rodzinę w Świątnikach Górnych, która skorzystała z programu Małopolska Niania 1.0.
Wicemarszałek Wojciech Kozak odwiedził rodzinę w Świątnikach Górnych, która skorzystała z programu Małopolska Niania 1.0.

Jak pokazują efekty Małopolskiej Niani 1.0, udało się nie tylko odciążyć młodych rodziców – ale przede wszystkim zaaktywizować zawodowo nie tylko mamy, ale też same nianie.

– Już wiemy, że ponad 70 proc. osób, które zatrudniono jako nianie, było wcześniej bezrobotnych. I jak się okazuje, rodzice zatrudniali w większości osoby obce, zapewniając im tym samym pełnoetatową pracę, bo niemal wszystkie nasze nianie pracowały po średnio 40 godzin w tygodniu – wylicza Kozak.

Co ważne, Małopolska Niania okazała się też strzałem w 10-tkę, jeśli chodzi o aktywizację dojrzałych osób. Co druga zatrudniona opiekunka miała skończone 50 lat. 30 proc. niań było między 31 – 50 rokiem życia. Tylko co piąta nie przekroczyła 30-tki.

Widać również, że Małopolska Niania przynosi długoterminowe efekty – po zakończeniu projektu ponad 30 proc. dzieci dalej pozostawało pod opieką niani, a prawie co drugie zostało zapisane do żłobka lub przedszkola.

Małopolska Niania 2.0 

Pod koniec września odbyła się pierwsza rekrutacja do rozbudowanej wersji projektu. Tym razem zakłada się, że Małopolska Niania 2.0 obejmie przez najbliższe trzy lata aż 650 rodzin – 216 w 2018, 216 w 2019 i 218 w 2020 roku. To w sumie 7 razy więcej niż w pilotażu programu.

– Nasz projekt jest skierowany do tych młodych rodziców, którzy chcą wrócić do pracy lub mają już posadę, ale ich zatrudnienie jest w jakiś sposób zagrożone. Chcemy pomóc zapewnić im najlepszą możliwą opiekę dla ich dziecka, dzięki czemu będą mogli ze spokojną głową zająć się swoimi zawodowymi wyzwaniami – tłumaczył marszałek Jacek Krupa.

Już wiadomo, że Małopolska Niania 2.0 przewiduje dwie formy wsparcia. Podstawowa – to co miesięczna dopłata w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dla rodzin, które są jednak w trudnej sytuacji finansowej (czyli spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł/osobę lub 1200 zł/osobę w przypadku rodziny, w której jedno z dzieci jest niepełnosprawne) przewidziano wyższe wsparcie – tj. 2100 zł/mc. Co ważne, refundacja odbywa się tylko na podstawie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają faktycznie poniesione koszty. Dopłata z Małopolskiej Niani 2.0 będzie mogła trwać tylko przez 12 miesięcy.

Łączna wartość projektu to ponad 22 mln zł, z czego ponad 76 proc. to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W porównaniu do pierwszej edycji programu, kwota ta jest aż 14 razy większa!

Kto będzie mógł starać się o pomoc z Małopolskiej Niani 2.0? Program jest skierowany do mieszkańców Małopolski (preferowane są gminy, w których dostęp do opieki jest najtrudniejszy), których dzieci mają między 5 miesięcy a 3 lata, a sami nie mają pracy lub wkrótce kończą urlop macierzyński, rodzicielski lub wychowawczy.

Warto podkreślić, że rodzice, którzy zostaną objęci programem, mają też konkretne obowiązki. Po pierwsze będą musieli wrócić do pracy lub poszukać nowej (jeśli są bezrobotni). A po drugie – zawrzeć z nianią umowę.

Więcej szczegółów można znaleźć:
• w punkcie informacyjnym projektu Małopolska Niania 2.0 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
• e-mail: niania@rops.krakow.pl, tel. 12 422 06 36 w. 23 
• www.rops.krakow.pl – w zakładce „Małopolska Niania” 
• na Fb: www.facebook.com/MalopolskaNiania/ 

 

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie