6,7 mln złotych dofinansowania na odbudowę wiktoriańskiej oranżerii w Ogrodzie Botanicznym

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika wzbogaci się o odtworzoną okazałą oranżerię. Budynek powstaje na miejscu szklarni z XIX wieku, która przez 80 lat stanowiła część krakowskiego ogrodu botanicznego. Inwestycja otrzymała właśnie 6,7 mln złotych dofinansowania.

Odbudowa historycznej szklarni z czasów wiktoriańskich była planowana od wielu lat. Nowa oranżeria będzie tych samych gabarytów, co palmiarnia powstała w 1882 roku. Budowę oranżerii planował już w latach 50. XIX wieku ówczesny dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ prof. Ignacy Rafał Czerwiakowski. Brak środków finansowych nie pozwolił wówczas na realizację tej inwestycji. Ostatecznie w 1882 roku, dzięki staraniom prof. Józefa Rostafińskiego, zlecono wiedeńskiej firmie A. Mildego projekt i realizację palmiarni. Konstrukcja obiektu była żelazna, z podziałem na drobne szyby i dachem mansardowym, pomalowana prawdopodobnie w modnym wtedy kolorze czerni lub grafitu. Od strony wschodniej usytuowano część murowaną z wejściem z niewielkim tympanonem nad drzwiami.

Palmiarnia już 20 lat po wybudowaniu była w złym stanie technicznym. W dokumencie z 12 maja 1906 roku stwierdzono, że „duże tafle szklane spadające z dachu wyrządzają znaczne szkody, raniąc i łamiąc rośliny, i przedstawiając poważne niebezpieczeństwo dla personelu ogrodniczego i publiczności zwiedzającej szklarnie”. Zmiana sytuacji nastąpiła dopiero po objęciu stanowiska dyrektora Ogrodu Botanicznego przez prof. Mariana Raciborskiego w 1912 roku. Rok później uzyskanie od władz dodatkowych funduszy pozwoliło na przeprowadzenie w szklarniach niezbędnych remontów. Znalezione fotografie wskazują, że elementy metalowe były wtedy jasne.

Kolejną przebudowę obiektu, połączoną z jego podwyższeniem o 3-4 metry, wykonano w 1928 roku. Palmiarnia ostatecznie została natomiast rozebrana 31 marca 1969 roku, z pomocy saperów. Z pierwotnego obiektu pozostała w całości część murowana, parterowa, częściowo podpiwniczona, a także fundamenty wraz z cokołem stanowiącym pierwotnie podstawę żelaznej konstrukcji.

– W dawnej szklarni znajdowała się kolekcja palm oraz roślin tropikalnych, a wiele okazów pochodziło jeszcze z kolekcji Józefa Warszewicza, zebranej podczas wypraw do Ameryki Południowej i Środkowej. Znaczna część roślin z tej szklarni została przeniesiona do nowo wybudowanej szklarni Jubileuszowej, znajdującej się w południowej części ogrodu. Z tego względu projektowana szklarnia będzie nosić nazwę „Oranżerii Warszewicza”. Planujemy w niej odtworzyć historyczną kolekcję roślin, a także przygotować przestrzeń do celów edukacyjnych, organizacji konferencji i wydarzeń artystycznych – wyjaśniał w lipcu ubiegłego roku dr hab. Michał Węgrzyn, prof. UJ, dyrektor Ogrodu Botanicznego.

Ogród Botaniczny wzbogaci się o odtworzoną oranżerię z czasów wiktoriańskich

Teraz projekt odbudowy oranżerii został pozytywnie oceniony przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do finansowania przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzje o dofinansowaniu w kwocie 6,7 mln złotych.

– Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy wniosku projektowym, jak również wszystkim osobom oceniającym i Zarządowi Województwa Małopolskiego za uchwalenie finansowania. Ogród Botaniczny UJ w Krakowie jest najstarszym i będzie najnowocześniejszym ogrodem w Polsce – podkreślają przedstawiciele ogrodu.

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie