Miasto wygrało spór z kolejarzami. Przełom w sprawie kładki na ul. Kamieńskiego

fot. maps.google.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozstrzygnął na korzyść miasta spór o budowę kładki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kamieńskiego.

Przypomnijmy, spółka PKP S.A odwołała się od wydanego miastu pozwolenia na budowę przeprawy nad ul. Powstańców Śląskich i torami kolejowymi. Zdaniem kolejarzy, jego wydanie odbyło się z naruszeniem procedur, bo jedna z działek, na której ma powstać inwestycja należy do spółki, co pociąga za sobą konieczność uzgodnień i wniesienia opłat.

Pod koniec ubiegłego tygodnia GUNB umorzył postępowanie, uznając, że PKP nie wykazały należycie swojego interesu prawnego.

Decyzja urzędu, potwierdzająca wcześniejsze rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przyznającego miastu rację w tej sprawie, daje zielone światło dla rozpoczęcia prac budowlanych, nie oznacza jednak ostatecznego zakończenia sporu. PKP mogą odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z żądaniem wstrzymania zaskarżonej decyzji.

Taki krok oznaczałby wstrzymanie robót i opóźnienia w realizacji tej długo wyczekiwanej przez rowerzystów inwestycji.

Zobacz także