Abp Jędraszewski do uczniów: religia zajmuje bardzo ważne miejsce wśród wielu przedmiotów

– Dzięki nauce o Panu Bogu lepiej rozumiemy, skąd się wziął ten piękny, cudowny świat i rozumiemy jak mamy żyć, obdarzając siebie miłością, dobrocią, przyjaźniami, więzami koleżeńskimi – mówił abp. Marek Jędraszewski do uczniów podczas mszy świętej rozpoczynającej rok szkolny w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Opatkowicach. Metropolita krakowski podkreślał, że wśród wielu przedmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje religia.

– Mówię o tym do was u progu roku szkolnego, gdy przechodząc do klasy wyższej, będziecie poznawali piękny, cudowny świat, który stworzył Pan Bóg. Będziecie poznawali prawa rządzące przyrodą, historię naszej ojczyzny, świata i wszystkie inne, wspaniale przedmioty, które sprawiają, że człowiek staje się zasobny w wiedzę – powiedział abp Marek Jędraszewski. Podkreślał, że wśród wielu przedmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje religia. – Dzięki nauce o Panu Bogu lepiej rozumiemy skąd się wziął ten piękny, cudowny świat i rozumiemy jak mamy żyć, obdarzając siebie miłością, dobrocią, przyjaźniami, więzami koleżeńskimi – mówił metropolita krakowski. Stwierdził też, że nauka o Bogu, głoszona przez Kościół wyraża się w sposób najbardziej przejmujący w krzyżu, który mówi o miłości Jezusa.

Po Mszy św. abp Jędraszewski poświęcił krzyże, które zawisną w szkolnych salach. – Niech te krzyże mówią o tym, że trzeba szukać większej mądrości niż to, co znajdziemy w podręcznikach biologii, chemii, fizyki, przyrody, matematyki. Niech mówią o tym, jak mamy żyć – przekonywał arcybiskup.

W kazaniu nawiązał również bohaterskiej obrony Westerplatte i zbombardowania Wielunia. Stwierdził, że w Ukrainie trwa podobna wojna, a jej miasteczka i wsie także są okrutnie bombardowane. Podkreślał, że to samo przerażenie ogarnia ukraińskie dzieci i należy o tym pamiętać. – Jeśli ludzie nie chcą zgłębiać prawdy o Panu Bogu, który jest miłością i odwracają się od Jego przykazań, są w stanie stworzyć dla innych prawdziwe piekło – zauważył. Powiedział, że Ukraina nie jest sama, ponieważ jest wspomagana przez polskie państwo i naród. – Przy wszystkich niepokojach i niepewnościach jakie przeżywamy dzisiaj, niech w waszej szkole i we wszystkich polskich szkołach przeważy gotowość, by wzbogacać swe umysły i serca w sposób całkowity, nie tylko o przedmioty wpisane w programy szkolne, ale także o wiedzę na temat Boga – stwierdził arcybiskup. Powiedział, że zebrani modlą się o ducha solidarności wobec tych, który szukają pokoju i spokojnego rozwoju. – Niech ta modlitwa przynosi wspaniałe owoce przez wszystkie dni rozpoczynającego się dzisiaj nowego roku szkolnego – zakończył.

(red)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie