AGH ma nowego „starego” rektora

Akademia Górniczo-Hutnicza ma nowego rektora, został nim prof. Tadeusz Słomka, który był jedynym kandydatem na to stanowisko i uzyskał poparcie zdecydowanej większości elektorów uprawnionych do głosowania. Nowy rektor rozpocznie swoją kadencję 1 września.

W głosowaniu na nowego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej wzięło udział 196 osób. 185 elektorów poprało kandydaturę prof. Tadeusza Słomki, 10 osób zagłosowało przeciwko a jedna osoba oddała głos nieważny.

Prof. Tadeusz Słomka pochodzi ze Świątnik Górnych koło Krakowa. Studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i po raz drugi będzie pełnił funkcję rektora uczelni. Jak podkreśla – chce stawiać na ciągłe podnoszenie poziomu kształcenia i dalsze prowadzenie badań naukowych oraz promowanie wynalazków studentów AGH.

(pt)

Najnowsze

Co w Krakowie