Wybitna polska reżyserka i scenarzystka laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza

Agnieszka Holland została laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza. Wybitną polską reżyserkę i scenarzystkę doceniono za dwa jej ostatnie filmy – „Obywatel Jones” (2019 r.) i „Szarlatan” (2020 r.). Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w sobotę, 24 lipca o godz. 17.00 w Pałacu Potockich w Krakowie przy Rynku Głównym 20.

Nagroda przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło artystyczne lub naukowe znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz (1912–1999) wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie: personalistyczne podejście do człowieka, tolerancja i dialog, sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, rewidowanie utrwalonych stereotypów czy prymat swobody poszukiwań nad ideologią. Kapituła Nagrody zdecydowała w tym roku przyznać wyróżnienie Agnieszce Holland.

– Laureatka Nagrody im. Jerzego Turowicza to jedna z najważniejszych postaci polskiego kina i zarazem polskiego życia publicznego. Nagradzamy jej dwa ostatnie filmy – „Obywatela Jonesa” (2019 r.) i „Szarlatana” (2020 r.), pamiętając jednak, że stanowią one kolejne ogniwa długiego łańcucha wybitnych dzieł rozpoczętego w latach 70. „Aktorami prowincjonalnymi” – mówi prof. Tadeusz Lubelski, członek Kapituły Nagrody im. Jerzego Turowicza cytowany przez krakow.pl.

W latach ubiegłych wyróżnienie otrzymali: Joanna Olczak-Ronikier za publikację „Korczak. Próba biografii” (2013 r.), Marcin Zaremba za pracę naukową „Wielka trwoga: Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys” (2014 r.), Andrzej Brzeziecki za książkę „Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera” (2015 r.), Paweł Machcewicz za stworzenie gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej (2017 r.), Monika Sznajderman za reportaż „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna” (2017 r.), Ewa Lipska za tom poezji „Pamięć operacyjna” i całokształt twórczości (2018 r.) oraz Basil Kerski za obronę niezależności Europejskiego Centrum Solidarności i całokształt działalności (2020 r.).

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie