Akademia Górniczo-Hutnicza ma nowego „starego” rektora

Prof. Jerzy Lis został w piątek  wybrany na stanowisko rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To będzie jego druga kadencja.

Elektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po raz drugi powierzyli stery uczelni prof. Jerzemu Lisowi. Spośród 201 uprawnionych, w wyborach wzięło udział 197 osób. Na urzędującego rektora zagłosowało 178 przeciwnych było 18, oddano także jeden głos nieważny. Tym samym prof. Lis będzie stał na czele AGH przez kolejne cztery lata.

 – Bardzo dziękuję Uczelnianemu Kolegium Elektorskiemu za powierzenie mi zadania kierowania uczelnią przez kolejną kadencję. W najbliższych latach kluczowe będzie dla mnie skuteczne śledzenie trendów na rynku edukacji, tak aby nasza oferta jeszcze lepiej odpowiadała za zapotrzebowania w obszarze kształcenia i prowadzenia przełomowych badań. Priorytetem jest dla nas dostarczanie naszym absolwentom kluczowych kompetencji przyszłości – podkreślił prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH związany jest od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 r. w dyscyplinie inżynieria materiałowa, doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r.

W AGH pracuje od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMiC AGH. Łącznie przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy AGH, a przez ostatnie cztery lata zajmował stanowisko Rektora tej uczelni.

W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz był przez dwie kadencje członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. około 400 publikacji, 6 książek oraz 18 patentów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH oraz jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Prof. J. Lis zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także Przewodniczącym Rady Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jest również Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024 oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pełni także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020-2024 oraz jest wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Najnowsze

Co w Krakowie