Akademia Górniczo-Hutnicza ma własną sieć internetową 5G

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jako jedna z nielicznych w Polsce uzyskała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe na użytkowanie prywatnej sieci 5G. To efekt projektu wartego aż 225 mln zł.

Sieć 5G z punktu widzenia np. użytkownika telefonu komórkowego jest piątą generacją sieci telekomunikacyjnych i następstwem rozwoju powszechnie stosowanej przez operatorów sieci LTE czwartej generacji. Najnowsza generacja sieci jest także odpowiedzią na ustawicznie wzrastającą transmisję danych czy łączenia sieciowego coraz większej liczby urządzeń. Dla użytkownika końcowego oznacza to szybsze połączenie i większy komfort użytkowania smartfonów, komputerów, laptopów czy telewizorów. Dla całych społeczności oznacza to sprawniejsze funkcjonowanie w zakresie świadczenia usług online, obsługi przedsiębiorstw, szpitali, szkół czy ośrodków naukowych.

Uruchomienie sieci 5G w AGH jest efektem zakończonego projektu „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem: PL-5G”, który realizowany był w konsorcjum Akademii z Politechniką Warszawską (lider projektu), Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

W ramach projektu, którego całkowity budżet wynosił blisko 225 mln zł (AGH dysponowała budżetem ok. 25 mln zł) uczelnia stworzyła cztery laboratoria zlokalizowane w Instytucie Telekomunikacji (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji).

– Każde z naszych czterech laboratoriów przystosowane jest do świadczenia szeregu usług związanych z sieciami 5G – wyjaśnia prof. Marek Natkaniec
z Instytutu Telekomunikacji, który koordynował budowę laboratoriów oraz wdrożenie sieci 5G w AGH.

Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie podkreśla: – Znaczenie tego projektu dla dynamicznego rozwoju technologii jest bardzo istotne. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się powszechnych wdrożeń rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich, co spowoduje istotny rozwój nowoczesnych, a także niedostępnych dotąd usług. Przewiduje się również dynamiczny wzrost prywatnych sieci 5G, które będą w kolejnych latach budowane przez firmy oraz jednostki samorządowe. Tym samym sieć 5G w AGH pozwoli nam z wyprzedzaniem przeprowadzać szereg testów, badań i analiz istotnych zarówno z punktu widzenia operatora jak i użytkownika końcowego – typu opóźnienie transmisji danych, szybkość przesyłanych informacji, możliwość wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji czy łączność między urządzeniami.

Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zostały ze sobą połączone tzw. rdzeniem sieci 5G. Wybudowana sieć międzyregionalna pracuje, w przeciwieństwie do sieci operatorskich 5G uruchomionych dotychczas w naszym kraju, w oparciu o architekturę 5G Standalone (SA), co oznacza, że może działać niezależnie od wcześniejszych generacji sieci komórkowych. Sieć uruchomiona w AGH umożliwia wydzielanie zasobów dla poszczególnych osób lub usług w oparciu o tzw. plastrowanie sieci (network slicing), co będzie miało ogromne znaczenie w przemyśle oraz biznesie.

Dodatkowo, AGH uruchomiła sieć 5G również w zakresie fal milimetrowych, co pozwoli na prototypowanie oraz testowanie nowych usług związanych m.in. z precyzyjną lokalizacją, dostępem do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sterowaniem robotami przemysłowymi oraz wszystkich innych usług wymagających uzyskania bardzo dużych przepływności.

W AGH zainstalowany został też dedykowany serwer UPF (User Plane Function), który pozwala na bardzo szybkie przetwarzanie informacji blisko użytkownika, co pozwala na zmniejszenie opóźnień reakcji systemu nawet do 1ms (z 5ms osiąganych w typowych sieciach 5G).

AGH jako jedyna jednostka w konsorcjum uruchomiła także osiem nadajników sieci 5G wewnątrz budynku, co umożliwi prowadzenie badań naukowych związanych z optymalizacją przełączania międzykomórkowego, a także realizację eksperymentów niezależnie od warunków pogodowych.

Pozwolenie na użytkowanie sieci 5G konsorcjanci projektu uzyskali do 2028 r.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie