Aleksander Miszalski: Kraków otrzymał ponad 15 tysięcy wniosków dotyczących planu ogólnego

Ponad 15 tysięcy wniosków dotyczących planu ogólnego wpłynęło do Urzędu Miasta Krakowa zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną do 28 czerwca. Miasto podsumowało część zgłoszeń. Krakowianie przede wszystkim domagają się uwolnienia nowych terenów pod budowę domków jednorodzinnych. Wiele wniosków dotyczyło zieleni, natomiast najmniej uwag było na temat zabudowy wielorodzinnej. Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy dzielnic: Dębniki, Wzgórza Krzesławickie, Podgórze, Nowa Huta.

Nie jest to jednak ostateczna liczba wszystkich wniosków, ponieważ drogą elektroniczną formularze mogły spływać dłużej, do 30 czerwca. Zainteresowanie było tak duże, że w ostatnim dniu składania uwag, przepełniona została dedykowana skrzynka mailowa. W ciągu 1,5 godziny udało się ją odblokować. Z tego też powodu zostały uruchomione dodatkowe alternatywne adresy mailowe.

Prezydent Aleksander Miszalski poinformował podczas dzisiejszego briefingu, że jeżeli ktoś z mieszkańców spotkał się z taką sytuacją i nie dotarła do niego informacja, że może złożyć wniosek na inny adres mailowy, to jeśli wyśle do nas potwierdzenie, to ten formularz zostanie przyjęty.

– Liczba tych wniosków może wskazywać, że mieszkańcy nie są zadowoleni jak studium wygląda do tej pory, ale także z tego, że podjęliśmy działania informacyjne – zauważył prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Zespół opracowujący dokument planu ogólnego zarejestrował już około 8,5 tysiąca wniosków. Z analizy tych wniosków wynika, że największą część stanowią prośby dotyczące strefy SJ, czyli strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, lub wnioski o przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Takie wnioski stanowią aż 40% wszystkich zgłoszeń. Jest to około 2800 wniosków.

Kolejną znaczącą grupą są wnioski dotyczące terenów zieleni oraz zachowania rodzinnych ogrodów działkowych. Stanowią one około 32% wszystkich zgłoszeń, co przekłada się na około 2200 wniosków. Mieszkańcy wyraźnie wykazują zainteresowanie ochroną i rozwojem terenów zielonych, co świadczy o wysokiej wartości, jaką przypisują przestrzeniom rekreacyjnym i przyrodniczym w mieście.

Wnioski dotyczące terenów wielorodzinnych stanowią około 7% wszystkich zgłoszeń, co odpowiada około 500 wnioskom. Jest to mniejsza, ale istotna grupa, wskazująca na zapotrzebowanie na rozwój budownictwa wielorodzinnego w mieście.

Pozostałe 21% wniosków dotyczy różnych innych przeznaczeń terenów. Są to m.in. wnioski o przeznaczenie obszarów miasta pod tereny parkingów z zielenią, tereny usługowe, tereny usług z zielenią oraz tereny komunikacyjne. Ta kategoria obejmuje różnorodne potrzeby i propozycje dotyczące infrastruktury miejskiej.

Najwięcej wniosków, bo aż 8150, zostało złożonych przez osoby prywatne. Składały one wnioski głównie w zakresie swoich nieruchomości, co pokazuje duże zaangażowanie mieszkańców w proces planowania przestrzennego. Ponadto, formularze wnioskowe składały także instytucje, organizacje, firmy oraz rady dzielnic, co świadczy o szerokim zainteresowaniu różnorodnych podmiotów w kształtowaniu planu ogólnego miasta.

Nie wszystkie wnioski przeszły także przez etap rejestracji w systemie zarządzania dokumentacją w UMK. W ostatnim okresie obserwowane było wzmożenie liczby składanych wniosków w różnych placówkach urzędu. W ciągu ostatniego tygodnia pracy do Wydziału Planowania Przestrzennego spłynęło około 3 tys. wniosków. W związku z tym szacowana liczba wniosków to około 16,5 tys.

– Wyniki te pokazują, że przestrzeń dla krakowian to fundamentalna sprawa. W tej chwili trwa wprowadzanie tych wniosków. Zakładamy, że we wrześniu powstanie raport, każda uwaga będzie rozpatrzona i oceniona czy będzie wchodzić do planu ogólnego. Te uwagi potrzebujemy, aby stworzyć plan ogólny, który jest nową regułą gry o miasto, nową regułą gry o przestrzeń. Chcemy, aby ład przestrzenny stał się częścią świata, w którym żyjemy, możemy zauważyć, że ta tęsknota za estetyką w przestrzeni, znalazła odzwierciedlenie w ilości wniosków – dodał zastępca prezydenta miasta Krakowa Stanisław Mazur.

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jarek Strzeboński 

 

Najnowsze

Co w Krakowie