Alert RCB. Oddychanie w Krakowie jest groźne dla zdrowia

W piątkowy wieczór sytuacja związana ze smogiem w Krakowie jest jeszcze gorsza niż w poprzednich dniach. Do mieszkańców miasta wysłane zostały SMS-y z alertem. W Krakowie wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza utrzymuje się już trzeci dzień.

W piątek w Krakowie  ogłoszono trzeci, najwyższy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu może przekroczyć tam 150 µg/m sześc. To trzy razy więcej, niż wskazuje obowiązująca w Polsce norma dobowa (50 µg/m sześc.).

Dzisiaj Kraków piątym najbardziej zasmogowanym miastem na świecie. Dlaczego nie ma bezpłatnej komunikacji miejskiej?

Ze względu na złą jakość powietrza mieszkańcom Krakowa przesłano alerty RCB. Zaleca się tam unikanie „aktywności na zewnątrz”. 

Podczas obowiązywania 3. stopnia zagrożenia smogiem mieszkańców obowiązuje:

  • zakaz aktywności na zewnątrz dla dzieci i młodzieży, seniorów, osób z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego,
  • zakaz prac budowlanych z emisją pyłów w terenie zabudowanym,
  • zakaz używania dmuchaw do liści,
  • zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na powietrzu dla wszystkich osób,
  • zalecenie ograniczenia wietrzenia pomieszczeń,
  • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej i nie korzystania z samochodów.

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie