Będzie nowa nagroda miasta Krakowa w dziedzinie kultury

„Animator Roku” – to nowa nagroda miasta Krakowa, której ustanowienia chce prezydent Jacek Majchrowski. Projekt uchwały w tej sprawie trafił już do radnych – ostateczna decyzja o nowej nagrodzie należy do Rady Miasta.

Nagroda „Animator Roku” ma być przyznawana co roku animatorom i edukatorom kulturowym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. Będą dwie kategorie nowego wyróżnienia:
– dla osób fizycznych których działania w obszarze animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury wyróżniają się na tle innych
– dla podmiotów działających w sferze kultury wyróżniających się w działaniach na rzecz animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury (w tej kategorii nagroda będzie przyznawana np. organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury, placówkom oświatowym, w tym placówkom wychowania pozaszkolnego, przedsiębiorcom).
Nagroda będzie nie tylko honorowym wyróżnieniem. Osoba fizyczna otrzyma 30 tys. złotych, laureat w drugiej kategorii – 20 tys. złotych.

Kandydatów do nagrody będzie mógł zgłosić każdy (nie wolno zgłaszać własnej kandydatury. Oceną wszystkich zgłoszeń i wyborem laureatów zajmie się komisja powołana przez prezydenta miasta. W tym gremium znajdą się osoby wskazane przez prezydenta, radni, przedstawiciele środowiska krakowskich animatorów i edukatorów kultury, a także eksperci w dziedzinie animacji i edukacji kulturowej.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie