ArcelorMittal bez układu zbiorowego pracy. Krakowska huta w coraz trudniejszej sytuacji

Zarząd ArcelorMittal Poland podjął decyzję o wypowiedzeniu zakładowej umowy zbiorowej pracy oraz porozumienia okołoukładowego. To te dokumenty regulują m.in. zasady wypłacania dodatków i postojowego w czasie wygaszenia wielkiego pieca i epidemii koronawirusa. Związki zawodowe zapowiadają walkę o utrzymanie przywilejów hutników.

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy w ArcelorMittal Poland, a więc także w krakowskiej Hucie im. T. Sendzimira nastąpiło z końcem maja. O tym fakcie poinformowały działające w koncernie związki zawodowe.

„W ten oto sposób zarząd naszej firmy podziękował pracownikom za trud, zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz AMP. Szczególne podziękowania zostały zaadresowane do pracowników z dużym stażem pracy, gdyż nie jest żadną tajemnicą, iż zakusy na ograniczenie, całkowite lub częściowe zlikwidowanie takich tytułów płacowych jak: dodatek zmianowy, karta hutnika, nagroda jubileuszowa czy odprawa emerytalna dotyczą właśnie tej grupy pracowników. Pracowników bez których ta firma nie istnieje. Zamiary ograniczenia czy wręcz zlikwidowania przytoczonych powyżej pracowniczych przywilejów prezentowane były przez HR naszej firmy od około dwóch lat. Stanowisko Zarządu AMP S.A było i jak się okazuje jest niezmienne: zarabiamy zbyt dużo, płacąc zbyt wiele szczególnie tym starszym” – to fragment stanowiska Związku Zawodowego HUTNIK, podpisanego przez szefa tego związku Marka Nanusia.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland twierdzi, że wypowiedzenie układu zbiorowego to odpowiedź władz koncernu na brak zgody na dalsze obniżki płac pracowników. O takie obniżki zarząd firmy miał wystąpić do związków zawodowych.

Sytuacja w krakowskiej hucie staje się coraz trudniejsza i bardziej napięta. Wciąż nie wiadomo, kiedy możliwe będzie ponowne uruchomienie wielkiego pieca. Dodatkowo do końca lipca trwa przestój spowodowany epidemią koronawirusa i zmniejszeniem zapotrzebowania na wyroby stalowe. Część hutników przebywa na postojowym pobierając od 60 do 80 proc. wynagrodzenia.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie