Areoklub dziękuje za szybowiec

– Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że wszelkie nasze działania związane ze wsparciem projektu naszych Członków „Skrzydła Krakowa”, były uczciwe, etyczne i wykonane w poczuciu dobrze spełnionego statutowego obowiązku wspierania naszych członków w ich inicjatywach związanych ze sportem i historią lotnictwa – napisał w liście do prezydenta Krakowa szef Aeroklubu Krakowskiego, Janusz Nowak. To odpowiedź na wczorajszą decyzje Jacka Majchrowskiego, aby zwycięski w budżecie obywatelskim projekt „Skrzydła Krakowa” był realizowany, choć w nieco zmienionej formie (więcej piszemy tutaj).

– Zarząd Aeroklubu Krakowskiego w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz własnym pragnie złożyć na ręce Pana Prezydenta podziękowania. Chcemy również wyrazić zrozumienie i akceptację decyzji zatwierdzającej  projekt „Skrzydła Krakowa” w nieco zmienionej formie. Cieszymy się, że wszelkie formalne i prawne wątpliwości zostały ostatecznie wyjaśnione, co potwierdza, że projekt naszych Członków, popierany przez Zarząd Stowarzyszenia, był i jest zgodny z ideą i zasadami Budżetu Obywatelskiego – napisał prezes Nowak.

– Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że wszelkie nasze działania związane ze wsparciem projektu naszych Członków „Skrzydła Krakowa”, były uczciwe, etyczne i wykonane w poczuciu dobrze spełnionego statutowego obowiązku wspierania naszych członków w ich inicjatywach związanych ze sportem i historią lotnictwa – dodał.

– Mamy nadzieję, że dotychczasowe, często przejaskrawione i niekorzystne informacje na nasz temat,  wynikały tylko i wyłącznie z niezrozumienia wszystkich założeń projektu. Teraz, kiedy będzie on realizowany jesteśmy przekonani, że każdy będzie mógł poznać w sposób pełny i rzetelny piękno sportów lotniczych. Zgodnie z założeniami Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Krakowa będą mogli przekonać się jak wywiązujemy się ze zobowiązań, a za kilka miesięcy część z Państwa będzie mogła podziwiać Kraków z wysokości kilkuset metrów – czytamy w liście.

(ip)

fot. tamaki via Interior Design / CC BY-NC-ND

 

Najnowsze

Co w Krakowie