Awaria w kombinacie! Gaz w powietrzu!

Ciemna łuna unosząca się w czwartek nad Nową Hutą zaniepokoiła mieszkańców. Okazało się, że godzinach rannych w kombinacie doszło do awarii. Skutkowało to wyprowadzeniem widocznej emisji gazowej do powietrza. W zakładzie trwa kontrola.

W czwartek (9 czerwca), do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęła informacja z ArcelorMittal Poland  S. A. Oddział  w Krakowie, że  w godzinach od 6.25 do 6.55 nastąpiło wybicie ssawy gazu koksowniczego w koksowni, co skutkowało wyprowadzeniem widocznej emisji gazowej do powietrza.

– Ze wstępnych informacji wiadomo, że stacje monitoringowe nie odnotowały powyższego zanieczyszczenia. Ocena rodzaju i ilości zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza zostanie określona i podana w protokole WIOŚ – czytamy na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

(ip)

Najnowsze

Co w Krakowie