Badacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokieruje międzynarodowym towarzystwem naukowym

Musisz przeczytać

Prof. Michał Wierzchoń, pracownik Instytutu Psychologii UJ, został wybrany na przewodniczącego ESCoP, Europejskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej (European Society for Cognitive Psychology). To pierwszy polski naukowiec, który objął tę funkcję od założenia Towarzystwa w 1985 roku.

ESCoP zrzesza blisko tysiąc naukowców i naukowczyń z Europy i świata. Towarzystwo zostało powołane w celu promowania badań naukowych w dziedzinie psychologii poznawczej i pokrewnej tematyki. Psychologia poznawcza to dziedzina psychologii zajmująca się problematyką procesów poznawczych człowieka, takich jak percepcja, uwaga oraz pamięć, i korzysta z różnych metod eksperymentalnych. Towarzystwo kładzie nacisk na współpracę i wymianę informacji między badaczami z różnych krajów europejskich. ESCoP jest także wydawcą czasopisma naukowego „Journal of Cognition”.

„Bardzo się cieszę, że grono badaczy i badaczek z całego świata wybrało mnie, abym pokierował Towarzystwem. To zaszczyt i wielkie wyzwanie, które motywuje do dalszej pracy. Mój wybór stanowi również dowód rozpoznawalności międzynarodowej całego polskiego środowiska psychologów poznawczych” – mówi prof. Wierzchoń, który kieruje C-Lab Laboratorium Badania Świadomości w Instytucie Psychologii UJ oraz Centrum Badań Mózgu UJ. Pełni też funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Filozoficznego UJ i kierownika Międzynarodowego Programu Doktoranckiego z Neuronauki Poznawczej (CogNeS). Jest również wiceliderem inicjatywy „Neuronalna architektura świadomości” w ramach programu COST, który finansuje Komisja Europejska.

Fot. A. Fiejka (materiały prasowe UJ)

Zainteresowania badawcze prof. Wierzchonia obejmują m.in. teorie świadomości, świadomość wzrokową, neuronowe korelaty świadomości oraz substytucję sensoryczną. Zespół prof. Wierzchonia wspiera rozwój technologii Colorophone’a, czyli specjalnego oprogramowania, które umożliwia osobom niewidomym rozpoznawanie kolorów za pomocą dźwięku. Projekt ten powstaje na Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym (NTNU), a jego inicjatorem jest także polski naukowiec Dominik Osiński.

Co dla Uniwersytetu oznacza wybór prof. Wierzchonia? „To przede wszystkim dowód, że osiągnięcia badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego są zauważane i doceniane w międzynarodowym środowisku naukowym. Wybór ten z pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu widoczności Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również polskiej nauki na świecie. Psychologia jest najbardziej umiędzynarodowioną dyscypliną z dziedziny nauk społecznych w Polsce, w czym wielka zasługa badaczek i badaczy Instytutu Psychologii UJ” – podkreśla prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych.

Sukces prof. Wierzchonia ma także praktyczny wymiar. ESCoP organizuje cenione na świecie konferencje, szkoły letnie, a także warsztaty, dzięki którym powstają sieci badawcze, często w nowych obszarach badań psychologicznych. To szansa dla młodych badaczek i badaczy, aby szlifowali swoje umiejętności pod okiem wybitnych naukowców i naukowczyń z całego świata.

Instytut Psychologii UJ, w którym zatrudniony jest prof. Michał Wierzchoń, to czołowa jednostka badawcza i dydaktyczna w Polsce. Instytut realizuje obecnie 69 grantów o wartości blisko 70 mln złotych, a jego pracownice i pracownicy publikują w najlepszych czasopismach międzynarodowych. Studia psychologiczne prowadzone przez Instytut okazały się także najbardziej obleganym kierunkiem na Uniwersytecie Jagiellońskim w tym roku. O jedno miejsce starało się tutaj ponad 20 osób.

(red – materiały prasowe UJ)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca