Bartosz Szydłowski dyrektorem Teatru Łaźnia Nowa do 2028 roku

Bartosz Szydłowski dyrektorem Teatru Łaźnia Nowa do 2028 roku. 26 września Bartosz Szydłowski odebrał z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego powołanie na dyrektora teatru. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2028 r.

Bartosz Szydłowski jest reżyserem teatralnym, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (w 2022 r. obronił doktorat); twórcą ponad trzydziestu przedstawień. W 1995 r. wspólnie z Małgorzatą Szydłowską założył Teatr Łaźnia – niezależną scenę teatralną na krakowskim Kazimierzu. W 2004 r. stworzona przez nich scena przeniosła się do Nowej Huty i rozpoczęła działalność pod nazwą Teatr Łaźnia Nowa – już jako miejska instytucja kultury.

Jest współtwórcą Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii, pomysłodawcą i autorem wielu cyklicznych projektów oraz imprez w Krakowie i Nowej Hucie, w tym m.in. Festiwalu Genius Loci i Festiwalu Mrożkowskiego.

W 2008 r. stworzył autorską formułę Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, który pod jego przewodnictwem stał się najważniejszym festiwalem teatralnym w Polsce. Opracowany przez niego program, co roku gromadzi wielotysięczną publiczność, pracując na kulturalną markę Krakowa i Polski. W ostatnich latach wyreżyserował m.in. „Konformistę 2029” (2018), „Wałęsę w Kolonos” (2018), „Hamleta” (2019), „Śnieg” (2021) oraz „Strach i Nędzę 2022” (2022).

W planach nowego dyrektora  jest rozwój i poszerzanie oferty kulturalnej, m.in. o projekty społeczno-artystyczne osadzone w historii Nowej Huty, a także spektakle oparte na ważnych i aktualnych tematach społecznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, swoje miejsce na łaźniowej scenie znajdą zarówno najbardziej rozpoznawalne nazwiska w polskim teatrze, jak i młodzi, utalentowani twórcy. Wypracowany przez lata potencjał i „know-how” Łaźni pozwolą zarówno na rozwijanie istniejącej już oferty teatralnej i okołoteatralnej, jak i inicjowanie zupełnie nowych projektów wykraczających poza ramy tradycyjnie rozumianej instytucji kultury.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie