Będą szkolić aktorki, jak nie dać się molestować

Musisz przeczytać

Były skargi aktorów i studentów uczelni artystycznych dotyczące mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Będzie kampania informująca o prawach i szkolenia uczące, jak wyrażać swój sprzeciw wobec nieodpowiednich zachowań.

18 czerwca br. rozpoczyna się w Małopolsce kampania „Praca od kulis – przeciw mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w polskim teatrze i na uczelniach artystycznych” opracowana przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Kampania adresowania jest do zespołów zarządzających teatrami i wyższymi uczelniami artystycznymi, aktorów, kadry dydaktycznej i pozostałych pracowników teatrów.

– Inspiracją do powstania projektu były wpływające do Inspekcji Pracy skargi dotyczące mobbingu i dyskryminacji w instytucjach kultury, informacje od aktorów i studentów szkół o metodach pracy naruszających godność osobistą i prawa pracownicze publikowane w mediach, a także dyskusja z tym związana, która od dłuższego czasu toczy się w środowisku artystycznym – tłumaczy Koordynator projektu Anna Majerek. Szkolenie złożone jest z 2 części – prawnej i psychologicznej, prowadzona przez specjalistów w zakresie prawa pracy i rzeczników zaufania w wielu instytucjach.
Opublikowany w listopadzie 2020 r, raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Być albo nie być” – pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym” wyraźnie pokazał, że na przebadanych 124 placówek artystycznych (teatry, opery, zespoły pieśni i tańca, orkiestry oraz filharmonie) w ok. 32 % mogło dojść do naruszeń polegających na mobbingu, molestowaniu lub molestowaniu seksualnym. Niepokój budzi również fakt, że wysoka liczba instytucji artystycznych, nie wprowadziły w swojej działalności żadnych wewnętrznych procedur antymobbingowych bądź antydyskryminacyjnych.

– Kampania ma na celu pokazanie pracodawcom i pracownikom środowisk artystycznych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Pracownicy środowisk twórczych powinni mieć świadomość, że ich pracodawca ma obowiązek zagwarantować wszystkim pracownikom bezpieczne warunki w miejscu pracy. Obowiązek ten nie ogranicza się wyłącznie do ochrony przez zagrożeniami fizycznymi, lecz również przed potencjalnymi negatywnymi zjawiskami psychospołecznymi, jak przewlekły stres, dyskryminacja, mobbing czy molestowanie – mówi Anna Majerek. Zorganizowane przez OIP w Krakowie szkolenia mają za zadanie uświadomić pracownikom instytucji kultury, że zawsze mają prawo komunikować swój sprzeciw wobec nieodpowiednich zachowań, których doświadczają lub które obserwują w swojej pracy. Uczestnicy będą mogli również wymienić swoimi doświadczeniami z zarządzania zespołem, rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz zyskać praktyczną pomoc i wiedzę w tym zakresie.

Do udziału w projekcie zaproszono uczelnie artystyczne i teatry w całej Małopolsce. Do chwili obecnej niemal wszystkie instytucje artystyczne wyraziły chęć uczestnictwa w kampanii i przeszkolenia swoich zespołów. Pierwsze szkolenie odbędą się 18 czerwca w Teatrze Bagatela i Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jeszcze w czerwcu specjaliści z inspekcji pracy spotkają się z pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz pracownikami Opery Krakowskiej. Pozostałe spotkania organizowane będą w sierpniu, wrześniu i październiku. W listopadzie planowana jest w Krakowie konferencja podsumowująca jej pierwszy etap z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i środowisk artystycznych. W 2022 r. Inspekcja Pracy ze względu na skalę problemu zamierza podobnymi działaniami objąć instytucje kultury w całej Polsce.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca