Bedzie drugi przetarg na gaz dla Krakowa. Jak zapewniają urzędnicy, „w najbliższym czasie”

Musisz przeczytać

Ta sprawa wywołała zaniepokojenie wśród krakowian. Nie udał się pierwszy przetarg na dostawy gazu dla Krakowa. Od losów drugie przetargu zależy, czy od 1 stycznia 2023 roku, 140 instytucji związanych z miastem (m.in. żłobków, szkół, przedszkoli)  będzie miało zapewnione dostawy gazu. Jak zapewniają urzędnicy, przetarg odbędzie się „w najbliższym czasie”

Na początku sierpnia Krakowski Holding Komunalny – w imieniu Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu obejmującej 140 instytucji związanych z miastem – ogłosił przetarg na dostawę gazu ziemnego. Nikt nie złożył oferty. To wywoływało nie małe zamieszkanie ponieważ obecna umowa na gaz dla miasta kończy się w tym roku. W tej sprawie interweniowali miejscy radni, którzy wyrażali obawy i zanieko0kojenie faktem braku zagwarantowanych  dostaw gazu na przyszły rok.  

 – Czy Krakowski Holding Komunalny nie miał możliwości przygotowania przedmiotowego przetargu z takim wyprzedzeniem, abyśmy mogli uniknąć tej sytuacji nerwowej, w której obecnie się znajdujemy? – zapytał prezydenta Jacka Majchrowskiego radny Wojciech Krzysztonek.

W tej sprawie głos zabrał wiceprezydent Andrzej Kulig. Jak poinformował, otrzymał zapewnienie od KHK, że  „obecnie nie istnieje realne zagrożenie dla zapewnienia gazu jednostkom wchodzącym w skład Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, które spowodowane byłoby brakiem złożonych ofert w postepowaniu na dostawy gazu dla uczestników KGZG”

Jak zaznacz wiceprezydent, w trakcie przygotowania postepowania przetargowego
wymagane było zebranie danych od wszystkich uczestników grupy zakupowej, co związało się z uzyskaniem ponad  25 tys. danych cząstkowych

 – Celem prawidłowego przeprowadzenia postpowania przetargowego w układzie
organizacyjnym Grupy Zakupowej, w trakcie przygotowania postepowania przetargowego
wymagane było zebranie pełnomocnictw i danych o charakterze administracyjno—technicznym od członków  grupy zakupowej wymaganych do sporządzenia Przedmiotu
Zamówienia zawierającego ponad 25 tys. danych cząstkowych wymaganych
do prawidłowego sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia – wyjaśnia wiceprezydent. 

Wiceprezydent zaznacza, że w wyznaczonym pierwotnie terminie przesłania  pełnomocnictw i danych liderowi grupy zakupowej,  KHK dysponował niewiele ponad 20% dokumentów w wersji papierowej i około 75% w wersji elektronicznej.

 – W jednostkach wchodzących w skład grupy zakupowej w większości przypadków nie ma służb energetycznych, które potrafiłby  profesjonalnie przygotowane niezbędne dane, stąd wymagamy one wielokrotnego sprawdzania i korygowania. Komplet dokumentów zebrano 15 lipca br. i wówczas można było uruchomić procedury przetargowe – zaznacza wiceprezydent i dodaje, że „łącznie dokumentacja przetargowa liczyła 80 stron z 25 tysiącami danych”

Co dalej z nowym przetargiem? 19 wrzenia br. prace rozpoczęła  komisja powołana do przeprowadzenia kolejnego postepowania. W najbliższym czasie zostanie zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Otwarcie ofert zaplanowano na pierwszą połowę października.

Miasto Kraków kupuje gaz ziemny dla miejskich jednostek i spółek w ramach Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, której liderem jest Krakowski Holding Komunalny SA. To KHK odpowiedzialny jest za  analizę sytuacji na światowych i krajowych rynkach dostaw gazu.  –  Specjaliści z KHK SA przedstawiają swoje rekomendacje Komitetowi Sterującemu powołanemu przez Prezydenta Miasta Krakowa – mówił na początku tego roku   prezes Zarządu KHK SA i zaznaczył, że  „znajomość przepisów prawa, jakimi rządzi się rynek energii i doświadczenia nabyte przez pracowników KHK przy sprzedaży wyprodukowanej w zakładzie energii, znajdują wykorzystanie również w zakupach dla jednostek Gminy Miejskiej Kraków”

KGZG kupuje rocznie około 6 mln metrów sześciennych gazu dostarczanych dla 130 podmiotów posiadających ponad 300 punktów odbioru. Połowa z nich to kotłownie, a także kuchnie w obiektach edukacyjnych i żłobkach. Kolejne kotłownie należą do MPEC SA i spółki zależnej (63 sztuki) oraz Zarządu Budynków Komunalnych (60 sztuk). Pozostali uczestnicy grupy zakupowej to obiekty należące do instytucji kultury i domy pomocy społecznej. Większość z nich zlokalizowana jest poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej.

(JS)

 

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca