Będzie łatwiej o dotację na walkę ze smogiem?

Radni Krakowa chcą uproszczenia procedury przyznawania dotacji do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązania. Podczas najbliższej sesji, radni zaproponują zmianę uchwały dotyczącej starań o przyznanie dotacji. Radni chcą m.in. uprościć system rozliczania miejskich dopłat, formularze wniosków o udzielenie takiej dotacji i przygotować dla mieszkańców listę rekomendowanych wykonawców prac związanych z wymianą pieców.

W najbliższą środę (17 lutego, przyp. red.) radni spotkają się na sesji Rady Miasta Krakowa. Jednym z najważniejszych punktów obrad ma być zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Spalin dla Miasta Krakowa. W uzasadnieniu przygotowanych przez radnych czytamy: „Celem regulacji zawartej w niniejszym projekcie uchwały jest stworzenie jeszcze bardziej zachęcających warunków otrzymania dofinansowania do zadań, które w szczególności przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Krakowie tj. zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i instalacji odnawialnych źródeł energii.

Radni chcą wprowadzić m.in. możliwość bezgotówkowego rozliczania inwestycji, tj. przekazania środków bezpośrednio na konto wykonawcy realizującego zadanie, pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zadania objętego dotacją. Zmiany dotyczą również samego formularza wniosku o dotację na wymianę pieców – ma być on po prostu łatwiejszy i bardziej przystępny dla mieszkańców, z podziałem na przedsiębiorców oraz zwykłych mieszkańców, którzy chcą dokonać wymiany pieców w swoich domach.

Dodatkowo radni planują wprowadzić poprawkę, która zobowiąże prezydenta Jacka Majchrowskiego do przygotowania listy rekomendowanych przez miasto wykonawców wymiany pieców węglowych, ale również specjalizujących się w instalacji innych alternatywnych źródeł energii, takich jak: podłączenia ciepłej wody użytkowej, instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

(pt)

fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie