Nowa linia tramwajowa w Krakowie [wizualizacje]. Ruszyły konsultacje społeczne

Do 14 października 2022 roku potrwają konsultacje społeczne dotyczące nowej linii tramwajowej. Chodzi o przedłużenie trasy tramwajów od skrzyżowania ulic Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego do osiedla Rżąka i wybudowanie tam pętli tramwajowej oraz parkingu Park&Ride.

Linia Tramwajowa do osiedla Rżąka

Zdjęcie 1 z 9

Budowa linii tramwajowej do osiedla Rżąka ma umożliwić lepsze skomunikowanie południowych osiedli Krakowa: os. Rżąka, południowej części os. Nowy Bieżanów. Zapewni też mieszkańcom szybki środek transportu. Nowa linia poprawi również obsługę Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Władze miasta wierzą, że zatrzyma część ruchu wjazdowego do Krakowa od strony Wieliczki i autostrady A4. Osiągnięcie tego celu ma zapewnić budowa parkingu P+R, na którym kierowcy będą mogli zostawić swoje auto i przesiąść się do miejskich tramwajów i autobusów.

Jak informują krakowscy urzędnicy, celem trwających od 23 września do 14 października 2022 r. konsultacji jest wybór najkorzystniejszego dla mieszkańców przebiegu linii tramwajowej do osiedla Rżąka, a także umożliwienie im zgłoszenia uwag do przedstawianych rozwiązań koncepcyjnych. Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Formy prowadzenia konsultacji:

– Telefoniczne dyżury eksperckie:

  • termin I: 27 września 2022 r. od 10:00 do 11:00
  • termin II: 11 października 2022 r. od 15:30 do 17:00.

Pod numerami telefonów:

  • Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 010
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 99 71.

– Spotkanie z mieszkańcami: 6 października 2022 roku godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych zaproponowanych korytarzy drogowo-tramwajowych do osiedla Rżąka, dyskusja, na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu).

– Formularz konsultacyjny: Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2022 r. Formularz można przekazać:
– w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
– pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej do osiedla Rżąka”.

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą:
– w serwisie internetowym Obywatelski Kraków,
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

(GS)

8 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie