Będzie nadzwyczajna sesja małopolskiego sejmiku w sprawie uchwały antysmogowej

Musisz przeczytać

Na najbliższy poniedziałek, 19 września 2022 roku, została zwołana nadzwyczajna sesja małopolskiego sejmiku. Jedyny punkt – przyjęcie oświadczenia w sprawie realizacji uchwały antysmogowej. Sesja została zwołana na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej, projekt oświadczenia podtrzymującego wszystkie dotychczasowe przepisy antysmogowe także jest autorstwa KO. Wszystko wskazuje więc na to, że zostanie ono odrzucone, a w następny poniedziałek, 26 września 2022 roku, sejmik podejmie uchwałę o wydłużeniu co najmniej o rok terminu na likwidację kopciuchów.

To ostatnia próba powstrzymania Prawa i Sprawiedliwości przed zmianami w uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego. Już kiedyś radni Koalicji Obywatelskiej chcieli, by sejmik przyjął oświadczenie o podtrzymaniu dotychczasowych przepisów antysmogowych, ale PiS mające większość w sejmiku nie dopuściło do głosowania takiego projektu. Zwołanie nadzwyczajnej sesji na wniosek opozycyjnego klubu gwarantuje mu, że oświadczenie musi być poddane pod głosowanie. I wszystko wskazuje na to, że PiS je odrzuci.

Za to tydzień później będą głosowane zmiany w uchwale antysmogowej. Projekt zakłada wydłużenie terminu na likwidację kopciuchów. Zgodnie z obowiązującą uchwałą, w Małopolsce bezklasowe piece węglowe powinny zniknąć do końca 2022 roku. Zarząd Województwa Małopolskiego zaproponował przesunięcie tego terminu na koniec 2023 roku. Do tego część radnych Solidarnej Polski domaga się jeszcze większej liberalizacji przepisów antysmogowych.

Oto treść oświadczenia na najbliższą sesję:

Oświadczenie

Sejmiku Województwa Małopolskiego

z dnia ……… 2022 r.

w sprawie realizacji uchwały antysmogowej.

Sejmik Województwa Małopolskiego w pełni podtrzymuje wolę przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Małopolsce, których źródłem jest tzw. niska emisja, mająca realny, bezpośredni, negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz środowisko naturalne.

Wola ta została wyrażona uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Waga i powaga problemu determinowała nas do podejmowania decyzji w tej sprawie w konsensusie politycznym, w oparciu o przeświadczenie, że Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za zdrowie i życie mieszkańców w kontekście środowiska naturalnego, w którym żyją, a także, że podejmowane przez nas działania są ważne dla rozwoju gospodarczego Małopolski, w tym w szczególności jako regionu turystycznego.

Podjęte decyzje uwzględniają również konieczność rozłożenia w czasie planowanych działań – do końca 2022 roku mają być zlikwidowane kotły niespełniające żadnych norm, a do końca 2026 roku – kotły klasy 3 i 4.

Równolegle doceniamy działania władz miasta Krakowa, które pokazują, że konsekwencja w realizacji programu antysmogowego daje wymierne efekty – poprawę jakości powietrza w Krakowie.

Samorząd Województwa Małopolskiego, aby osiągnąć zamierzone cele, również musi być konsekwentny w realizacji tego programu, aktywizując jednocześnie wszelkie działania informacyjne, edukacyjne oraz nadal zapewniając niezbędne wsparcie finansowe.

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża przy tym uznanie i podziękowanie wszystkim tym mieszkańcom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym organom władzy publicznej, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, służbie zdrowia i wszystkim niewymienionym, którzy aktywnie – pośrednio lub bezpośrednio – podejmują działania na rzecz walki ze smogiem w Małopolsce.

Otrzymują:

Prezydent RP

Marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP

Prezes Rady Ministrów RP

Jednostki Samorządu Terytorialnego w Małopolsce

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca