Bez tłumów na publicznej debacie o planie dla Wesołej

Fot. Grzegorz Skowron

Przyszłość Wesołej budzi ogromne emocje? Tak by się wydawało pamiętając niedawne dyskusje i spory o tym, co ma się znaleźć na terenach opuszczanych przez Szpital Uniwersytecki. Ale na wtorkowej debacie dotyczącej planu zagospodarowania ok. 50 hektarów między ul. Kopernika a Grzegórzecką sala obrad w magistracie raczej świeciła pustkami.

We wtorek, 21 lipca o godz. 16 rozpoczęła się publiczna debata dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru (ok. 50 hektarów) między ul. Kopernika a Grzegórzecką. Na sali obrad nie ma nawet 50 osób. A Wesoła to jeden z kilku strategicznych obszarów dla miasta. Od wielu miesięcy aktywiści, radni i mieszkańcy zastanawiają się i dyskutują o przyszłości tego obszaru. Publiczna debata nad planem mogła być do tego świetną okazją. Ale najprawdopodobniej środek wakacji nie sprzyjał frekwencji.

Wesoła. Co dalej? Plany, publiczna debata i konsultacje społeczne

Na szczęście nieobecni mają jeszcze szanse zgłosić swoje uwagi. Z propozycjami dla blisko 50-hektarowego obszaru, którego część stanowi wykupiony przez miasto teren wraz z budynkami po Szpitalu Uniwersyteckim, można zapoznać się do 10 sierpnia. Ze szczegółowymi rozwiązaniami projektu można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42.

A jeszcze w tym roku rozpoczną się konsultacje społeczne na temat funkcji, jakie powinny być zlokalizowane w poszczególnych budynkach poszpitalnych oraz jak mają być zagospodarowane przestrzenie publiczne (parki oraz place) zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Ale uwagi i wnioski do samego planu zagospodarowania można zgłaszać do 24 sierpnia.

GS

Zobacz także