Bezpieczne wakacje. Policja na drogach i kąpieliskach, Straż Pożarna na koloniach i obozach

Musisz przeczytać

Kontrole na drogach, sprawdzanie autokarów przewożących dzieci, patrole na kąpieliskach, także tych dzikich, monitorowanie kolonii i obozów, kontrola obiektów noclegowych – to tylko niektóre z działań służb odpowiedzialnych za bezpieczne wakacje w Krakowie i Małopolsce.

Jak co roku policja, Straż Pożarna i inne służby przygotowują się do akcji „Bezpieczne wakacje”. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na drodze i na wodzie

„Małopolska Policja realizować będzie szereg działań w ramach akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2020. W zakresie służby prewencyjnej policjanci będą nadzorować zorganizowane miejscami wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Wspólnie z innymi służbami skontrolują obozy harcerskie, zrealizują także szkolenia dla komendantów obozów. Będą również sprawdzać miejsca sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych, aby ograniczyć sprzedaż alkoholu osobom nieletnim” – czytamy w komunikacie po piątkowym (26 czerwca 20202) posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W miejscowościach turystycznych będzie więcej patroli policyjnych. W szczególności kontrolowane będą tzw. „dzikie” kąpieliska. 22 policyjne jednostki pływające rozmieszczone będą na  10 akwenach: Dobczyckim, Rożnowskim, Czorsztyńskim, Kryspinów, Przylasek Rusiecki, Bagry, Brzegi, Klimkówka, Balaton, Chechło oraz rzece Wiśle.

Na głównych ciągach komunikacyjnych, przede wszystkim prowadzących do miejscowości wypoczynkowych, policjanci ruchu drogowego kontrolować będą m.in. prędkość i trzeźwość kierujących. Działania te nasilone będą podczas wymiany turnusów wypoczynkowych (weekendy).

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji i małopolskiej Policji zamieszczona będzie – aktualizowana każdego dnia – „Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – wakacje 2020”, niejako na przestrogę. „Miejmy nadzieję, że nie  pojawią się na niej czarne punkty… „ – wierzą policjanci.

Można zgłosić autokar do kontroli

A na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji województwa małopolskiego wyznaczone zostały stałe punkty kontroli autobusów – wykazy miejsc dostępne są na stronach internetowych jednostek Policji.

Z kolei Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie realizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Inspektorzy będą sprawdzać czas pracy i trzeźwość kierowcy, stan techniczny i wyposażenie pojazdu, liczbę pasażerów. Inspektorzy przypominają także, że w ramach akcji „Bezpieczny autokar” każdy zainteresowany może zgłosić prośbę o przeprowadzenie kontroli pojazdu przed wyjazdem.

Kontrola autobusu

W ramach akcji będą także wręczane podróżnym gadżety poprawiające bezpieczeństwo, tj. kamizelki odblaskowe, breloki, czapeczki itp.

Obozy harcerskie pod szczególnym nadzorem

Państwowa Straż Pożarna już od dłuższego czasu zajmuje się kontrolami w w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Do komend PSP wpłynęło 197 wniosków o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowe miejsc przeznaczonych na wakacyjny wypoczynek nieletnich. Strażacy skontrolowali 137 obiektów, wydali 126 opinii pozytywnych, 11 opinii pozytywnych z uwagami oraz 1 opinię negatywną.

Strażacy przeprowadzać będą również kontrole podczas turnusów w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Małopolska Straż Pożarna prowadzi również nadzór nad „Elektroniczną bazą wypoczynku MEN” w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

PSP wzorem lat ubiegłych będzie prowadzić szczególny nadzór nad formami wypoczynku narażonymi na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozami harcerskimi. W trakcie inspekcji będzie sprawdzana w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności.

fot. Facebook / Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej

Wakacje w sanitarnym reżimie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, ale przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Od kilku tygodni na stronach internetowych MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowane są szczegółowe wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku. Powinni się z nim zapoznać nie tylko organizatorzy kolonii i obozów, ale też rodzice wysyłający tam dzieci.

GS

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca