Krakowskie wydawnictwo usunie kontrowersyjne fragmenty z podręcznika do HiT

Musisz przeczytać

Krakowskie wydawnictwo Biały Kruk oświadczyło, że usunie z podręcznika do HIT fragmenty budzące w ostatnich dniach tyle kontrowersji. Biały Kruk opublikował na swoje stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie. Poniżej pełna treść tego oświadczenia.

Od jakiegoś czasu ogromne kontrowersje wywołuje treść podręcznika do HIT, autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, wydanego przez krakowskiego wydawnictwo Biały Kruk. Ostatnio debata dotyczyła fragmentu o „traktowaniu sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli”, Po tych sformułowaniach pada pytanie: „Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?”. Krytycy podręcznika uważają, że takie zapisy uderzają w godność dzieci poczętych metodą in vitro. I to najprawdopodobniej te zapisy znikną z podręcznika do HiT, choć w oświadczeniu Białego Kruka nie pada deklaracja, które konkretnie zdania zostaną usunięte.

Oświadczenie wydawnictwa Biały Kruk: „Wolność słowa i wypowiedzi, ale i swoboda dyskusji oraz posiadania własnych poglądów, są fundamentami demokracji. Istotą edukacji nie jest zaś suchy odbiór jakichkolwiek tez przyjmowanych na wiarę, czy z przymusu, ale twórczy i rozwijający dialog prowadzony między uczniem i nauczycielem z uwzględnieniem stanowiska rodziców. Tylko taka relacja sprzyja klarownej wymianie stanowisk, ale i przekazywaniu wiedzy faktycznej. W tym kontekście podręcznik szkolny winien być zachętą do własnych poszukiwań, przemyśleń, ale i samodzielnego budowania wiedzy o świecie.
W ostatnich tygodniach mamy możliwość obserwowania w niektórych przekazach medialnych zjawiska niepokojącego i dość bezprecedensowego w swej formie. Dotyczy ono wydanego przez nas podręcznika „Historia
i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945–1979”. Te przekazy medialne – w przeciwieństwie do innych, entuzjastycznych recenzji – cechują się tendencyjnością i wykraczają dalece poza ramy merytorycznej dyskusji czy swobodną wymianę poglądów. Posługują się one znaną techniką manipulacyjną, w której udawaną obawę wspiera się wyolbrzymioną argumentacją opierającą się na stwierdzeniach fikcyjnych lub fragmentarycznych cytatach wyrwanych z kontekstu. Intencją tych przekazów jest zdyskredytowanie zawartości i Autora podręcznika, który podejmuje takie tematy, jak np. Żołnierze Wyklęci, czy wasalny stosunek PRL wobec Związku Sowieckiego.
Jednymi z najbardziej angażujących fragmentów podręcznika okazały się być dwa akapity, które mają rzekomo dotyczyć dzieci poczętych metodą in-vitro. Tymczasem skala złożoności obserwowanych współcześnie zjawisk wykracza dalece poza tak wąską interpretację, a i ta z gruntu jest nieprawdziwa. Co więcej słowo „in-vitro” w całej książce nie pojawia się ani razu. Każde ludzkie życie jest święte i nienaruszalne w swej godności od chwili poczęcia aż do śmierci. O obronę tych wartości walczymy w całej naszej działalności. Przypisywanie innych intencji Autorowi podręcznika „Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945–1979” czy jego Wydawcy można określić jedynie jako manipulacja.
Nie zgadzając się z powyższą krytyką oraz niesłuszną interpretacją, ale jednocześnie biorąc pod uwagę dobro społeczne, wolę uspokojenia nastrojów i możliwość bezkonfliktowego korzystania z podręcznika, postanowiliśmy wspólnie z Autorem usunąć dyskusyjny fragment z podręcznika.
Na koniec pragniemy przypomnieć, że podręcznik przeszedł procedurę akceptacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, został dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do przedmiotu Historia i teraźniejszość – nr ewidencyjny w wykazie MEiN: 1145/1/2022. Nasz podręcznik nie jest jednak jedyny, ani nie jest obowiązkowy, a nauczyciele mogą realizować podstawę programową w dowolny, wybrany przez siebie sposób.
Wydawnictwo Biały Kruk sp. z o.o.”

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

2 KOMENTARZE

2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca