Biskup, który krył pedofila stracił honorowe obywatelstwo małopolskiego miasta

Decyzję o odebraniu honorowego obywatelstwa bp Tadeuszowi Rakoczemu podjęli radni Oświęcimia.

„Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. Uważamy, że biskup swoimi działaniami naruszył dobre imię naszego miasta. Oświęcim jest miastem szczególnym, Miastem Pokoju, ośrodkiem licznych inicjatyw pokojowych, miejscem spotkań ludzi różnych narodowości bez względu na religię i przekonania, miastem, które z racji swojej historii winno piętnować wszelkie objawy przemocy” – można było przeczytać we wniosku radnych.

Przypomnijmy, że w maju Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postepowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do bp. Tadeusza Rakoczego następujące decyzje:

  • zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych;
  • nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;
  • zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski;
  • wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencje Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Najnowsze

Co w Krakowie