Blisko 8 mln złotych z budżetu państwa na ścieżki rowerowe na wałach Wisły w Krakowie

Około 10 mln złotych ma kosztować kolejny fragment Wiślanej Trasy Rowerowej. Blisko 8 mln złotych na ten cel miasto otrzyma z rezerwy budżetu państwa.

„Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka” – tak brzmi pełna nazwa zadania, które dzięki dofinansowaniu z ogólnej rezerwy budżetowej już niebawem stanie się faktem w stolicy Małopolski. Premier, na wniosek wojewody małopolskiego, zdecydował o przyznaniu miastu Kraków puli w wysokości 7 915 032 zł. To blisko 80 proc. kosztów realizacji zadania (9 897 790,23 zł). Drogi rowerowe zostaną wykonane na koronie rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły.

W ramach rozbudowy wałów zostaną wykonane ścieżki na następujących odcinkach:
-wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego,
-wał prawy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie),
-wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie,
-wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej,
-wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Lutnia do wału Wisły.

– Drogi rowerowe po walach Wisły to najpiękniejsze trasy w Krakowie – widać to choćby po obłożeniu szlaku do Tyńca czy w okolice Łęgu w Czyżynach. Za niedługo mieszkańcy zyskają nową arterię na wycieczki rowerowe praktycznie aż do Niepołomic. Czy Zamek stanie się podobnie popularny jak tyniecki klasztor? Mam nadzieję! – komentuje Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Urząd Wojewódzki przypomina, że w ramach tegorocznej II edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład miasto Kraków otrzymało 100 mln zł, w tym 65 mln zł na „Budowę kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów”, 30 mln zł na „Budowę Ośrodka Ruczaj – filii Centrum Kultury Podgórze” oraz 5 mln zł na projekt „Park Rzeczny Tetmajera”. W roku ubiegłym, w ramach I edycji Programu, Kraków otrzymał 99 mln zł na „Budowę budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej, 30 mln zł na „Budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” oraz 5 mln na „Zagospodarowanie parku rzecznego Ogród Płaszów – etap II i III”, czyli łącznie 134 mln zł. – Lista krakowskich projektów, które otrzymały rządowe dofinansowanie, pokazuje, jak bardzo leży nam na sercu rozwój Krakowa – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

(red)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie