BMW, Audi, Lexus – miasto sprzedaje niezłe fury. Cena? Od 2 tys. złotych

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Może nie są pierwszej świeżości, ale zawsze to uznane marki. Zarządzie Dróg Miasta Krakowa wystawił na aukcje 16 samochodów.

Są wśród nich m.in.: Lexus (2001), Alfa Romeo (2004), Fiat Stilo (2002), Audi A6 Quatro (2001), BMW (2003), Opel Zafira (2000), Opel Vectra (1997), Ford Focus (2003). 

Aukcja odbędzie się  28 listopada  o godz. 10 w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa w budynku na os. Złotej Jesieni 14 w sali nr 57 na  III piętrze. Minimalna cena wywoławcza każdego pojazdu to 2000 zł brutto.

Oferty według  wzoru należy składać w nieprzejrzystych kopertach na Dzienniku Podawczym Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy ulicy Centralnej 53 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada br. (poniedziałek). Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji oferenta jest wpłacenie wadium oraz prawidłowe wypełnienie i złożenie bądź przesłanie oferty (opis na kopercie: „Oferta do udziału w aukcji na sprzedaż pojazdu marki ……….. o numerze rejestracyjnym ……… ujętego w pozycji nr ………”)

Wadium w wysokości 200 zł należy uiścić do dnia 26 listopada br. przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa (numer rachunku 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415) lub w kasie ZDMK na ulicy Centralnej 53 w Krakowie, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.30). O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium, decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane powyżej konto bankowe ZDMK.

Do uczestnictwa w aukcji danego pojazdu konieczna jest wpłata wadium. Dokonując jej należy wpisać markę i numer rejestracyjny pojazdu przeznaczonego do sprzedaży, na który będzie składana oferta oraz imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę oferenta (w przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej).

Wszelkich informacji dotyczących zasad przeprowadzenia aukcji oraz pojazdów podlegających sprzedaży w trybie aukcji  Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości ZDMK, na os. Złotej Jesieni 14, pok. nr 39, tel. 12 616 86 55.

Przed aukcją istnieje możliwość wcześniejszego oglądu pojazdów po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami ZDMK.

jk

zdjęcie tytułowe / Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zobacz także