Budowa Trasy Nowobagrowej – będzie wielowariantowa koncepcja

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej. To kolejna trasa komunikacyjna, która przetnie Kraków o ma stanowić wewnętrzną obwodnicę miasta.

Planowana Trasa Nowobagrowa jest elementem trzeciej obwodnicy Krakowa po wschodniej stronie miasta. Powstanie nie tylko nowa, szeroka ulica, ale także linia tramwajowa. Będzie też ścieżka rowerowa.

Początek Trasy Nowobagrowej od strony północnej wyznacza tzw. węzeł Płaszów, czyli skrzyżowanie planowanej Trasy Ciepłowniczej oraz ulic Lipskiej i Mierzei Wiślanej. Następnie nowa droga pobiegnie wzdłuż ulicy Mierzeja Wiślana z możliwością połączenia z planowanym układem komunikacyjnym „Nowe Miasto” oraz ulicą Bieżanowską. Trasa ma przecinać magistralę kolejową na południe i południowy-zachód od Zalewu Bagry; planowy jest i tunel, i estakada, Potem Trasa Nowobagrowa pobiegnie przez tereny przemysłowe aż do tzw. węzła Kabel na wysokości obecnego skrzyżowania ulic Wielicka, Kamieńskiego i Nowosądecka.

Zgodnie z istniejącymi materiałami studialnymi lina tramwajowa mogłaby zostać zaplanowana równolegle do przebiegu Trasy Nowobagrowej. Nie wyklucza się też odseparowania ruchu drogowego i tramwajowego i budowy linii tramwajowej w ramach innego przebiegu z włączeniem do torowiska wzdłuż ulicy Wielickiej.

ZIM ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Oferty można składać do 19 sierpnia. Zgodnie z aktualna Wieloletnią Prognozą Finansową, ten etap przygotowania inwestycji powinien zakończyć się do 2023 roku. W kolejnych latach, po zabezpieczeniu finansowania, zlecone będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID.

Już trwa postępowanie przetargowe w sprawie wyboru firmy, która ma przygotować koncepcję Trasy Ciepłowniczej wraz z linią tramwajową. W przetargu wpłynęło pięć ofert, które są obecnie analizowane.

(red)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie