Budynek dawnego kina Tęcza odnowiony. Kolor elewacji dobrano w oparciu o badania stratygraficzne (ZDJĘCIA)

Zakończył się remont elewacji budynku przy ul. Praskiej 52. Obiekt został poddany pełnej termomodernizacji, co pozwoli na zmniejszenie o ponad 50 % zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Został wybudowany w 1937 r. jako część Osiedla Robotniczego w Dębnikach. Pełnił funkcje Domu Społecznego, który miał zapewnić obsługę osiedla w zakresie usług kulturalnych, handlowych i oświatowych. W części budynku obejmującej salę widowiskową, w latach 1957-2005 mieściło się znane kino „Tęcza”.

Prace termomodernizacyjne podlegały uzgodnieniom ze służbami konserwatorskimi i były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kolor elewacji został dobrany w oparciu o przeprowadzone badania stratygraficzne czyli badania pobranych próbek w celu określenia oryginalnej techniki wykonania, sposobu wykończenia oraz kolorystyki poszczególnych elementów i detali architektonicznych elewacji.

Obecnie budynek pełni funkcje kulturalne – mieści się w nim Teatr Praska 52 stanowiący część Centrum Kultury Podgórza, Biblioteka Kraków – Filia nr 29, edukacyjne – Przedszkole Samorządowe Nr 67, administracyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Filia Nr 5, siedziba Rada Dzielnicy VIII Dębniki Kraków oraz handlowe

fot. ZBK w Krakowie

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie